ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި އަތް ނުއުފުލާ، ހިތުން ދުޢާ ކުރެވިދާނެ ތޯ؟ އަދި ދުޢާ ނިންމާލުމަށްޓަކައި މޫނު ފިރުމާލުމަކީ ސައްޙަ ކަމެއް ތޯ؟

23 May 2020 البَيَان 0

ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި އަތް ނުއުފުލާ، ހިތުން ދުޢާ ކުރެވިދާނެ ތޯ؟ އަދި ދުޢާ ނިންމާލުމަށްޓަކައި މޫނު ފިރުމާލުމަކީ ސައްޙަ ކަމެއް ތޯ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله ރޭގަނޑުގެ އެންމެހައި ވަޤުތުތަކެއްގައި ނަމާދު ކުރުމާއި ދުޢާ ކުރުންވެއެވެ. އަދި ޚާއްޞަކޮށް ރޭގަނޑުގެ ފަހު ވަޤުތަކީ ނުހަނު މާތް މަތިވެރި ވެގެންވާ ވަޤުތެއް ކަމުގައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެނގިގަތުން ހުއްޓެވެ. ޛިކުރު ކުރުމާއި، ޤުރުއާން […]

ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު ކުރިސި އަދި އިޚްލާސް، ފަލަޤް އަދި ނާސި ސޫރަތް ކިޔުމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެއްތޯ؟

16 April 2020 البَيَان 0

ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު ކުރިސި އަދި އިޚްލާސް، ފަލަޤް އަދި ނާސި ސޫރަތް ކިޔުމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: ނަމާދަށްފަހުގައި ކިޔާ ޛިކުރު ތަކާއި މެދުގައި ބުނަމެވެ. ސުވާލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޔަތުލް-ކުރްސި އަދި އިޚްލާޞް ޢާއި މުޢައްވިޛާތް ކިޔުމަށް ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލުތައް ބަޔާންކުރަމެވެ.   ފުރަތަމައީ : ކޮންމެ ފަރުޟު ނަމާދެއް ކުރުމަށްފަހު އާޔަތުލް ކުރްސިޔުން ޘާބިތުވެެންވުމުގެ މައްޗަށް ޛިކުރު ކުރާ ނުކުތާ އެވެ. رسول الله ﷺ ޙަދީޘް […]