ވާރިޘުންނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

28 July 2022 البَيَان 0

ވާރިޘުންނަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: މައްޔިތާގެ ވާރުތަ މުދާ ލިބޭ ފަރާތްތަކަކީ އެ ދިމާވާ ޙާލަތެއްގެ ގޮތުން ހަމައެކަނި އެއްބަނޑު […]

ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ފަރުޟު ޒަކާތް ދެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

22 February 2022 البَيَان 0

ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ފަރުޟު ޒަކާތް ދެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ފަރުޟު ޒަކާތް ނެރެފައި ދިނުމާއި މެދުގައި […]

ran kiyumun anhen meeha halaaluvegen dhaane heyyeve

އޮންލައިންކޮށް ރަން ކިޔުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އަދި ރަން ކިޔުމަށްފަހު އެ އަންހެންމީހާ ފިރިހެން މީހާއަށް ޙަލާލުވާނެ ހެއްޔެވެ؟ (މާނައަކީ ދެމީހުން ޗެޓްކޮށް ފޮޓޯ ފޮނުވާ، ދެމަފިރިން ދައްކާފަދަ ވާހަކަ ދައްކާ ހެދޭނެ ހެއްޔެވެ؟)

2 May 2021 البَيَان 0

އޮންލައިންކޮށް ރަން ކިޔުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އަދި ރަން ކިޔުމަށްފަހު އެ އަންހެންމީހާ ފިރިހެން މީހާއަށް ޙަލާލުވާނެ ހެއްޔެވެ؟ (މާނައަކީ ދެމީހުން ޗެޓްކޮށް ފޮޓޯ ފޮނުވާ، ދެމަފިރިން ދައްކާފަދަ ވާހަކަ ދައްކާ ހެދޭނެ ހެއްޔެވެ؟) ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول […]

ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ދުރުގައި ހުރި ދަރިއަކު ގާތަށް އެނބުރި އައުމުގެ އުފަލުގައި ހަފްލާއެއް ބޭއްވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

2 May 2021 البَيَان 0

ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ދުރުގައި ހުރި ދަރިއަކު ގާތަށް އެނބުރި އައުމުގެ އުފަލުގައި ހަފްލާއެއް ބޭއްވުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: […]

munifoohi filuvumah kurevey amal thakuge hukum

މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ކުރެވޭ ޢަމަލުތަކުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

16 March 2021 البَيَان 0

މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ކުރެވޭ ޢަމަލުތަކުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައި ނުކުތާތަކެއް ބަޔާން ކުރަމެވެ. ފުރަތަމައީ: […]

esfeena in rahkaathei vun

އެސްފީނާ، ޙަސަދަވެރިކަން އަދި މީހުންގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިވުން ވާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟

13 March 2021 البَيَان 0

އެސްފީނާ، ޙަސަދަވެރިކަން އަދި މީހުންގެ ނުބައިކަމުން ރައްކާތެރިވުން ވާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله – صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: އަޚާއެވެ! އެސްފީނާ، ޙަސަދަވެރިކަން އަދި […]

yatheeem kudhinnah aniyaaveri vun

ޔަތީމުންގެ މުދަލާއި ބިމުން އެމީހުން ބޭރުކޮށް، އެ ބިމުގައި ކުރާ ވިޔަފާރިއަކުން ނެރޭ ޒަކާތް ޞައްޙަވާނެތޯއެވެ؟

13 March 2021 البَيَان 0

ޔަތީމުންގެ މުދަލާއި ބިމުން އެމީހުން ބޭރުކޮށް، އެ ބިމުގައި ކުރާ ވިޔަފާރިއަކުން ނެރޭ ޒަކާތް ޞައްޙަވާނެތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: މީހަކު […]

thin fah vari

ތިން ފަށް ވަރިއަކުން ވަރިވި ފިރިހެނަކާއި އެއްކޮށް ދަތުރުކުރުން ހުއްދަވާނެތޯ؟

25 February 2021 البَيَان 0

ތިން ފަށް ވަރިއަކުން ވަރިވި ފިރިހެނަކާއި އެއްކޮށް ދަތުރުކުރުން ހުއްދަވާނެތޯ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ތިންފަށްވެ، ވަރިކޮށްފައިވާ ފިރިހެނާއާއި އަންހެނާއާ ދެމެދުގައިވާ […]

އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟

22 February 2021 البَيَان 0

އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله – صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ލޯބިވާ އަޚާއެވެ! އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ނުކުރެވޭނެ […]

ފަށް ކެނޑުމުގެ ނިޔަތުގައި މީހަކާއި ކައިވެނިކޮށް ޖިމާޢުނުވެ ވަރިވުމުން ފަށް ކެނޑޭނެތޯއެވެ؟ އަދި މިފަދަ ވަރިއެއްގައި އިއްދަ ހަމަކުރަން ޖެހޭނެތޯއެވެ؟

21 February 2021 البَيَان 0

ފަށް ކެނޑުމުގެ ނިޔަތުގައި މީހަކާއި ކައިވެނިކޮށް ޖިމާޢުނުވެ ވަރިވުމުން ފަށް ކެނޑޭނެތޯއެވެ؟ އަދި މިފަދަ ވަރިއެއްގައި އިއްދަ ހަމަކުރަން ޖެހޭނެތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. […]