ramdan mahaai vakive dhaahindhu

ރަމަޟާންމަހާއި ވަކިވާހިނދު: ވަޞިއްޔަތެއް

29 April 2022 البَيَان 0

ރަމަޟާންމަހާއި ވަކިވާހިނދު: ވަޞިއްޔަތެއް ލިޔުއްވީ: أبو عمّار عبد الفتاح (حفظه الله) الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله ، صلى الله وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . أما بعد : ޢިއްޒަތްތެރި މުސްލިމު އަޚުންނޭ! رمضان މަހުގެ އެންމެ […]

nadhuru roadha

 ނަދުރެއް ބުނެ ހިފާ ރޯދަ ހިފަން ޖެހޭނީ ޖެހިޖެހިގެން ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެމީހަކަށް ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ހިފިދާނެތޯއެވެ؟

27 May 2021 البَيَان 0

ނަދުރެއް ބުނެ ހިފާ ރޯދަ ހިފަން ޖެހޭނީ ޖެހިޖެހިގެން ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެމީހަކަށް ފަސޭހަ ގޮތަކަށް ހިފިދާނެތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله – صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما […]

dhaaimee sunnai alhukan

ޟުޙާ ނަމާދު، ދަމު ނަމާދު، ސުންނަތް ރޯދަ ހިފުން، ޞަދަޤާތް ކުރުން އަދި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި ޛިކުރު ކުރުން ފަދަ ސުންނަތް އަޅުކަން ދާއިމީ ގޮތެއްގަ ކުރުމަކީ ބިދުޢައެއްތޯއެވެ؟

2 May 2021 البَيَان 0

ޟުޙާ ނަމާދު، ދަމު ނަމާދު، ސުންނަތް ރޯދަ ހިފުން، ޞަދަޤާތް ކުރުން އަދި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި ޛިކުރު ކުރުން ފަދަ ސުންނަތް އަޅުކަން ދާއިމީ ގޮތެއްގަ ކުރުމަކީ ބިދުޢައެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله – صلوات الله و […]

hadhaan nethugen roadh dhookuri meehage hukum

މިސްކިތުގެ އިމާމް އިރު އޮއްސިއްޖެ ކަމަށް ހީކޮށް ބަންގިގޮވުމުން، ރޯދަ ވީއްލި ފަހުން އަދި އިރު ނުއޮއްސޭކަން އެނގިއްޖެނަމަ ބަންގިގޮވި އިމާމަށް ތަބާޢަވެ ރޯދަ ވީއްލި ރޯދަވެރިން ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ އެ ވީއްލި ރޯދަ ޞައްޙަވާނެ ހެއްޔެވެ؟

2 May 2021 البَيَان 0

މިސްކިތުގެ އިމާމް އިރު އޮއްސިއްޖެ ކަމަށް ހީކޮށް ބަންގިގޮވުމުން، ރޯދަ ވީއްލި ފަހުން އަދި އިރު ނުއޮއްސޭކަން އެނގިއްޖެނަމަ ބަންގިގޮވި އިމާމަށް ތަބާޢަވެ ރޯދަ ވީއްލި ރޯދަވެރިން ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ އެ ވީއްލި ރޯދަ ޞައްޙަވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام […]

medhu foige roadha

މެދު ފޮއިގެ ދުވަސްތަކުގައި ރޯދައަށް ހުރުމާއި، ކޮންމެ މައްސަރެއްގެ ތިން ދުވަހު ރޯދައަށް ހުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

13 March 2021 البَيَان 0

މެދު ފޮއިގެ ދުވަސްތަކުގައި ރޯދައަށް ހުރުމާއި، ކޮންމެ މައްސަރެއްގެ ތިން ދުވަހު ރޯދައަށް ހުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: […]

gadha roadha huttai niyaavun

މަންމަ މަރުވިއިރު ޤަޟާކުރަންޖެހޭ ރޯދަތަކެއް ހުރެ އެހެނަސް އެ ރޯދަތައް ޤަޟާ ނުކުރެވި ދުނިޔެ ދޫކޮށްފިހިނދު ޢަމަލު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

7 February 2021 البَيَان 0

މަންމަ މަރުވިއިރު ޤަޟާކުރަންޖެހޭ ރޯދަތަކެއް ހުރެ އެހެނަސް އެ ރޯދަތައް ޤަޟާ ނުކުރެވި ދުނިޔެ ދޫކޮށްފިހިނދު ޢަމަލު ކުރާނީ ކިހިނެއް؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. […]

roadha gadha kurun

ރޯދަތަކުގެ ޢަދަދު ނޭނގޭހާ ގިނަ ރޯދަތައް ދޫކޮށްފައިވާ މީހާ ޢަމަލު ކުރާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟

7 February 2021 البَيَان 0

ރޯދަތަކުގެ ޢަދަދު ނޭނގޭހާ ގިނަ ރޯދަތައް ދޫކޮށްފައިވާ މީހާ ޢަމަލު ކުރާނީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ޖަވާބު: “ޢަދަދު […]

muskulhi baleega vaa meehage roadha

މުސްކުޅި ބަލީގައިވާ މީހާ ނުވަތަ ރޯދަ ހިފުމުގެ އުއްމީދެއް ނެތް މީހާ ރޯދަމަހުގެ ރޯދަތަކާއި މެދު ޢަމަލު ކުރާނީ ކިހިނެތް؟

4 February 2021 البَيَان 0

މުސްކުޅި ބަލީގައިވާ މީހާ ނުވަތަ ރޯދަ ހިފުމުގެ އުއްމީދެއް ނެތް މީހާ ރޯދަމަހުގެ ރޯދަތަކާއި މެދު ޢަމަލު ކުރާނީ ކިހިނެތް؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. […]

ޤަޟާ ކުރަންޖެހޭ ރޯދަތަކެއް ނުހިފައި ހުއްޓައި، އަނެއް ރަމަޟާންމަހާ ބައްދަލު ކުރާ މީހާގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

4 February 2021 البَيَان 0

ޤަޟާ ކުރަންޖެހޭ ރޯދަތަކެއް ނުހިފައި ހުއްޓައި، އަނެއް ރަމަޟާންމަހާ ބައްދަލު ކުރާ މީހާގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: މި […]

ރޯދައަށް ހުރެ އަނބިމީހާ އާއި ގައިގޯޅިވެ ބޮސްދީ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟

4 February 2021 البَيَان 0

ރޯދައަށް ހުރެ އަނބިމީހާ އާއި ގައިގޯޅިވެ ބޮސްދީ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިން ތިޔަ މައްސަލަ […]