anbi dharinnah haradhu nukoh ehen kankamah faisa ehkurumuge hukum

އަނބިދަރިންނަށް ޚަރަދުނުކޮށް، ހައްޖަށް ދިއުމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކަމަކަށް ފައިސާ ރައްކާކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

9 October 2020 البَيَان 0

އަނބިދަރިންނަށް ޚަރަދުނުކޮށް، ހައްޖަށް ދިއުމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކަމަކަށް ފައިސާ ރައްކާކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: […]

udhuhiyya kathila meeha hijama jehumuge hukum

އުޟްޙިއްޔާ ޤުރުބާން ކުރުމަށް ނިޔަތް ގަނެގެން ހުންނަ މީހާގެ ގަޔަށް ޙިޖާމާ ޖެހުން ހުއްދަވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެފަދަ އިން ނިޔަތް ގަނެގެން ހުންނަ މީހާ އެހެން މީހެއްގެ ގަޔަށް ޙިޖާމާ ޖެހުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

1 August 2020 البَيَان 0

އުޟްޙިއްޔާ ޤުރުބާން ކުރުމަށް ނިޔަތް ގަނެގެން ހުންނަ މީހާގެ ގަޔަށް ޙިޖާމާ ޖެހުން ހުއްދަވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެފަދަ އިން ނިޔަތް ގަނެގެން ހުންނަ މީހާ އެހެން މީހެއްގެ ގަޔަށް ޙިޖާމާ ޖެހުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ކުރިން، އުޟްޙިއްޔާ ޤުރުބާން ކުރުމަށް ނިޔަތްގަނެފި މީހާއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޚާއްޞަ ޙުކުމްތަކަށް ބަލައިލާނަމެވެ. އެއީ: […]

Arafaathu dhuvahuge maaikan

ޢަރަފާތް ދުވަހު ﷲ ތަޢާލާ ދުނިޔޭގެ އުޑަށް ފައިބައި ވޮޑިގެން، އުޑުގެ އަހުލުވެރިންގެ ގާތުގައި ބިމުގެ އަހުލުވެރިންނާއި މެދު ފަޚުރުވެރިވެ ވޮޑިގަންނަވާނެ ކަމުގައި އެއްވެސް ދަލީލެއް ވޭތޯއެވެ؟

29 July 2020 البَيَان 0

ޢަރަފާތް ދުވަހު ﷲ ތަޢާލާ ދުނިޔޭގެ އުޑަށް ފައިބައި ވޮޑިގެން، އުޑުގެ އަހުލުވެރިންގެ ގާތުގައި ބިމުގެ އަހުލުވެރިންނާއި މެދު ފަޚުރުވެރިވެ ވޮޑިގަންނަވާނެ ކަމުގައި އެއްވެސް ދަލީލެއް ވޭތޯއެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) “ޢަރަފާތް ދުވަހު، ﷲ ތަޢާލާ ދުނިޔޭގެ އުޑަށް ފައިބައިވޮޑިގެން އުޑުގެ އަހުލުވެރިންގެ ގާތުގައި ބިމުގެ އަހުލުވެރިންނާމެދު ފަޚުރުވެ ވޮޑިގެންވުން”، މިއީ ޞައްޙަ ބަސްތަކެއްތޯ؟ މި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ […]

chandha nagaigen udhuhiya kathilumuge hukum

ޗަންދާ ނަގައިގެން އުޟްޙިއްޔާ ކަތިލުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

21 July 2020 البَيَان 0

ޗަންދާ ނަގައިގެން އުޟްޙިއްޔާ ކަތިލުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ – އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) އުޟްޙިއްޔާއާ ބެހޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ކުރިން ބަޔާން ކުރަމެވެ. އަޚާއެވެ! އުޟްޙިއްޔާ އަކީ ﷲއަށް ކުއްތަން ވުމަށް ކުރެވޭ އަޅުކަމެކެވެ. ވުމާއެކު، މި އަޅުކަން އަދާކުރަން ޖެހޭނީ ﷲ عزوجل އެ އިލާހުގެ ދީނުގައި ޝަރުޢުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައިކަން ދަންނަން ޖެހެއެވެ. އެއްވެސް […]

ޒަމްޒަމް ފެންބޯ އިރު ކިޔަން ވަކި ޚާއްޞަ ދުޢާއެއް ވޭތޯ؟

14 May 2020 البَيَان 0

ޒަމްޒަމް ފެންބޯ އިރު ކިޔަން ވަކި ޚާއްޞަ ދުޢާއެއް ވޭތޯ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله ‎ ޒަމްޒަމް ފެން ބުއިން މުސްތަޙައްބު ވެގެންވެއެވެ. މި ފެނަކި ﷲ سبحانه وتعالى ، إِسْمِاعيل އަށް އަދި އެނަބިއްޔާގެ މަންމާފުޅު هَاجَر އަށް ނެރެދެއްވި ފެނެވެ. އަދި ﷲ ގެ އިރާދަފުޅާއި، ފަޟްލުވަންތަވެރިކަމާއި އިޙްސާންތެރިކަމުން އެފެން މެދުކެނޑުމެއް ނެތި އެގޮތުގައި އަރަމުންދެއެވެ. […]

މަޙްރަމަކާއި ނުލައި އުމްރާ އަށް ދިޔުން

27 April 2020 البَيَان 0

ސުވާލު: މީހަކު ހެޔޮ ހިތުން އެހެން މީހަކަށް އުމްރާ ދަތުރެއް ދީފި ކަމުގައި ވާނަމަ މަހުރަމެއް ނުލައި ދަތުރު ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ ފިރިމީހާގެ ހުއްދަ އޮތް ކަމުގައި ވާނަމަ ؟ ޖަވާބު: ދަންނަ އެވެ! އިސްލާމް ދީން ދުނިޔެމައްޗަށް ފާޅުވީ އަންހެނުންނަށް ނުހަނު ޤަދަރާއި ކަރާމާތް އަދި މަތިވެރިކަން ބަޔާންކޮށް އެކަމަށް ހައްޤު ހޯދައިދޭ ދީނެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މިކަމަށް ކޮންމެ އަންހެނަކު އިޢުތިރާފްވާންޖެހެ އެވެ. އިސްލާމް ދީނަށްވުރެ ކުރީގައި […]

ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު ކުރިސި އަދި އިޚްލާސް، ފަލަޤް އަދި ނާސި ސޫރަތް ކިޔުމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެއްތޯ؟

16 April 2020 البَيَان 0

ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު ކުރިސި އަދި އިޚްލާސް، ފަލަޤް އަދި ނާސި ސޫރަތް ކިޔުމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: ނަމާދަށްފަހުގައި ކިޔާ ޛިކުރު ތަކާއި މެދުގައި ބުނަމެވެ. ސުވާލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޔަތުލް-ކުރްސި އަދި އިޚްލާޞް ޢާއި މުޢައްވިޛާތް ކިޔުމަށް ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލުތައް ބަޔާންކުރަމެވެ.   ފުރަތަމައީ : ކޮންމެ ފަރުޟު ނަމާދެއް ކުރުމަށްފަހު އާޔަތުލް ކުރްސިޔުން ޘާބިތުވެެންވުމުގެ މައްޗަށް ޛިކުރު ކުރާ ނުކުތާ އެވެ. رسول الله ﷺ ޙަދީޘް […]