ރޭގަނޑުގެ ނަމާދުތަކުގައި މިސްކިތުގެ ބޮކިތައް ނިއްވާލައިގެން ނަމާދު ކުރުމުގެ ޙުކުމް

28 July 2022 البَيَان 0

ރޭގަނޑުގެ ނަމާދުތަކުގައި މިސްކިތުގެ ބޮކިތައް ނިއްވާލައިގެން ނަމާދު ކުރުމުގެ ޙުކުމް. ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ނަމާދު ކުރާހިނދު ޚުޝޫޢަތްތެރިކަން ގެނައުމަށްޓަކައޭ ބުނެ […]

ހުކުރު ދުވަހު ފުރަތަމަ ޚުޠުބާއަށްފަހު ދެވަނަ ޚުޠުބާއާއި ދެމެދުގައި ލިބޭ ވަތުގުގައި ދުޢާކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

28 July 2022 البَيَان 0

ހުކުރު ދުވަހު ފުރަތަމަ ޚުޠުބާއަށްފަހު ދެވަނަ ޚުޠުބާއާއި ދެމެދުގައި ލިބޭ ވަތުގުގައި ދުޢާކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ސުވާލުގެ […]

ahthahiyaathugai ingili harakaai kurun

ނަމާދުގެ އައްތަޙިއްޔާތުގައި އިންނަ ހިނދު ޝަހާދަތް އިނގިލި ޙަރަކާތް ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

25 February 2022 البَيَان 0

ނަމާދުގެ އައްތަޙިއްޔާތުގައި އިންނަ ހިނދު ޝަހާދަތް އިނގިލި ޙަރަކާތް ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: އައްތަހިޔާތުގައި އިށީނދެ އިންނައިރު […]

Wudhu kurumugai fenlumuge adhadhu

ވުޟޫ ކުރުމުގައި ތިން ފަހަރު ފެން ލެވުނުކަން ހަނދާން ނެތިއްޖެނަމަ ޢަމަލު ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

25 February 2022 البَيَان 0

ވުޟޫ ކުރުމުގައި ތިން ފަހަރު ފެން ލެވުނުކަން ހަނދާން ނެތިއްޖެނަމަ ޢަމަލު ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ވުޟޫ […]

namaadhugai hutta hadhathaverivun

ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރަނިކޮށް ނަމާދަށް ހުރި މީހަކު ޙަދަޘަވެރިވެ، ވުޟޫ ގެއްލިއްޖެ ހިނދު ޢަމަލު ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

25 February 2022 البَيَان 0

ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރަނިކޮށް ނަމާދަށް ހުރި މީހަކު ޙަދަޘަވެރިވެ، ވުޟޫ ގެއްލިއްޖެ ހިނދު ޢަމަލު ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما […]

ނަމާދު ޖަމްޢު ކުރާއިރު ނިޔަތް ގަންނާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

22 February 2022 البَيَان 0

ނަމާދު ޖަމްޢު ކުރާއިރު ނިޔަތް ގަންނާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ނަމާދު ޖަމްޢު ކުރުމުގެ މާނައަކީ ދުވާލުގެ 2 […]

ފިރިހެނުން ދެކޮނޑު ނިވާ ނުކޮށް ކުރާ ނަމާދު ސައްޙަ ވާނެތޯއެވެ؟

30 November 2021 البَيَان 0

ފިރިހެނުން ދެކޮނޑު ނިވާ ނުކޮށް ކުރާ ނަމާދު ސައްޙަ ވާނެތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: ޝެއިޚް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ކޮނޑު ނިވާނުކޮށް، ހާމައަށް ބަހައްޓައިގެން ނަމާދު […]

ގޮނޑީގެ ބަދަލުގައި އެނދުގަ (މަޑުގޮނދަޑީގަ) އިށީނދެގެން އިނދެ ނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

28 November 2021 البَيَان 0

ގޮނޑީގެ ބަދަލުގައި އެނދުގަ (މަޑުގޮނދަޑީގަ) އިށީނދެގެން އިނދެ ނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: އަޚާއަށް ދިމާވެފައިވާ ބައްޔަށް […]

vithuri namaadhu gadha kurun

އާދަކޮށް ދަމުނަމާދާއި ވިތުރި އަދާ ކުރާ މީހަކަށް، ނިދން ހޭނުލެވުމުގެ ސަބަބުން ދަމުނަމާދާއި ވިތުރި އަދާ ނުވެވި ދޫވެވިއްޖެނަމަ، ދަންވަރުގެ ބަދަލުގައި ދުވާލުގެ ވަގުތުގައި އެ ނަމާދު އަދާކޮށް، ނަމާދުތައް ލިބިގަނެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

16 November 2021 البَيَان 0

އާދަކޮށް ދަމުނަމާދާއި ވިތުރި އަދާ ކުރާ މީހަކަށް، ނިދން ހޭނުލެވުމުގެ ސަބަބުން ދަމުނަމާދާއި ވިތުރި އަދާ ނުވެވި ދޫވެވިއްޖެނަމަ، ދަންވަރުގެ ބަދަލުގައި ދުވާލުގެ ވަގުތުގައި އެ ނަމާދު އަދާކޮށް، ނަމާދުތައް ލިބިގަނެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات […]

Quranun varidh vefaifa dhua thah namaadha gai kiyun

ނަމާދުގެ ސަޖިދައިގައާއި ރުކޫޢުގަ އަދި އައްތަޙިޔާތަށްފަހު ސަލާން ދިނުމުގެ ކުރިން ޤުރްއާނުން ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާތައް ކިއިދާނެތޯއެވެ؟

27 May 2021 البَيَان 0

ނަމާދުގެ ސަޖިދައިގައާއި ރުކޫޢުގަ އަދި އައްތަޙިޔާތަށްފަހު ސަލާން ދިނުމުގެ ކުރިން ޤުރްއާނުން ވާރިދުވެފައިވާ ދުޢާތައް ކިއިދާނެތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله – صلوات الله و سلامه عليه – وعلى آله و صحبه أجمعين. أما […]