pre-order ah viyafaari kurumuge hukum

ތިމާ މިލްކުކޮށްފައި ނުވާ، ތިމާގެ އަތްމައްޗަށް މިލްކުކޮށް ލިބިފައިނުވާ ތަކެތި ވިއްކުމާއި، ޕްރީ އޯޑަރޭ ބުނެ ލާރި ނެގުމުގެ ޙުކުމް

25 February 2022 البَيَان 0

ތިމާ މިލްކުކޮށްފައި ނުވާ، ތިމާގެ އަތްމައްޗަށް މިލްކުކޮށް ލިބިފައިނުވާ ތަކެތި ވިއްކުމާއި، ޕްރީ އޯޑަރޭ ބުނެ ލާރި ނެގުމުގެ ޙުކުމް ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. […]

ފިރިހެނުން ދެކޮނޑު ނިވާ ނުކޮށް ކުރާ ނަމާދު ސައްޙަ ވާނެތޯއެވެ؟

30 November 2021 البَيَان 0

ފިރިހެނުން ދެކޮނޑު ނިވާ ނުކޮށް ކުރާ ނަމާދު ސައްޙަ ވާނެތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: ޝެއިޚް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ކޮނޑު ނިވާނުކޮށް، ހާމައަށް ބަހައްޓައިގެން ނަމާދު […]

ގޮނޑީގެ ބަދަލުގައި އެނދުގަ (މަޑުގޮނދަޑީގަ) އިށީނދެގެން އިނދެ ނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

28 November 2021 البَيَان 0

ގޮނޑީގެ ބަދަލުގައި އެނދުގަ (މަޑުގޮނދަޑީގަ) އިށީނދެގެން އިނދެ ނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: އަޚާއަށް ދިމާވެފައިވާ ބައްޔަށް […]

firihunun agoti elhun

ފިރިހެނުން އަނގޮޓި އަޅަން އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން އަތެއްގެ ކޮން އިނގިއްޔެއްގައިތޯއެވެ؟

28 January 2021 البَيَان 0

ފިރިހެނުން އަނގޮޓި އަޅަން އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން އަތެއްގެ ކޮން އިނގިއްޔެއްގައިތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: އަނގޮޓި އެޅުމާއި މެދުގައި ކޮށްފައިވާ […]

surathul mulk reygandu kiyevun

ރޭގަނޑު ނިދަން އޮށޯންނަމުން ސޫރަތުލް މުލްކު ކިޔަވަން ޖެހޭނެތޯއެވެ؟

1 January 2021 البَيَان 0

ރޭގަނޑު ނިދަން އޮށޯންނަމުން ސޫރަތުލް މުލްކު ކިޔަވަން ޖެހޭނެތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ރޭގަނޑުގައި ކިޔުމަށް ޚާއްޞަ ވެގެންވާ ސޫރަތްތަކުގެ ތެރެއިން […]

vaareya themumaky sunnathehtho eve.

ވާރެޔާ ތެމުމަކީ ސުންނަތެއް ތޯއެވެ؟

1 January 2021 البَيَان 0

ވާރެޔާ ތެމުމަކީ ސުންނަތެއް ތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ވާރެއާ ތެމުމާ މެދު ކޮށްފައިވާ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ބުނަމެވެ. ވާރޭ ވެހޭހިނދު […]

nidhumuge kurin shahaadhai kiyumuge hukum

ނިދުމުގެ ކުރިން ޝަހާދަތް ކިޔުމަކީ ބިދުޢައެއްތޯއެވެ؟

17 December 2020 البَيَان 0

ނިދުމުގެ ކުރިން ޝަހާދަތް ކިޔުމަކީ ބިދުޢައެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله – صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ނިދުމުގެ ކުރިން ޝަހާދަތް ކިޔުމާއި މެދުގައި ކޮށްފައިވާ ސުވާލުގެ […]

ނަބިއްޔާ ﷺ އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

16 December 2020 البَيَان 0

ނަބިއްޔާ ﷺ އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ނަބިއްޔާ ﷺ […]

މުޞްޙަފް ބިންމައްޗަށް ވެއްޓުމުން ސުންނަތުގައި ކަންތައް ކުރަންޖެހޭ ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ؟

3 May 2020 البَيَان 0

މި ސުވާލުގައި ވަކި ކަމެއް ކުރުން ޘާބިތުވެގެންވޭ ތޯ ޛިކުރު ކޮށްފައި ނެތުމުން ބޮޑަށް ބުރަވެވެނީ އެއީ މުޞްޙަފްގައި ބޮސް ދިނުމާއި މެދުގައިކަން ވަރަށްބޮޑަށް ބުރަވެ އެވެ. އަޚާ އެވެ! މުޞްޙަފް، ﷲ ގެ ކަލާމްފުޅު ލިޔެފައިވާ ފޮތަކީ އަދަބު އިޚްތިރާމް ކުރުން އަހަރެމެންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްވެގެންވެ އެވެ. ފަހެ، އެފޮތަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ދެރަ، އިހާނެތިކަމެއް ފޯރުވެގެން ނުވާނެ އެވެ. އެހެނަސް އެފަދައިން އިޚްތިރާމް ކުރުމުގައި ވަނިކޮށް ވެއްޓުނީ […]

ނަމާދުގެ ފަހުން އަދި ކުރިން ކުރެވޭ ސުންނަތްތައް

29 April 2020 البَيَان 0

ރަވާތިބު ސުންނަތުގެ އިތުރުން މެންދުރު ނަމާދުގެ ފަހުން ކުރެވޭ 4 ރަކުއަތް އަދި އަޞްރު ނަމާދުގެ ކުރިން 4 ރަކުއަތް ކުރުމަށް ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލަކީކޮބާ؟ ރަވާތިބު ސުންނަތްތަކަކީ : ފަތިސްނަމާދު ކުރިން ކުރެވޭ 2 ރަކުޢަތާއި، މެންދުރު ނަމާދު ކުރިން ކުރެވޭ 4 ރަކުޢަތާއި، މެދުރު ނަމާދު ފަހުން ކުރެވޭ 2 ރަކުޢަތާއި، މަޣްރިބް ނަމާދު ފަހުން ކުރެވޭ 2 ރަކުޢަތާއި އަދި ޢިޝާ ނަމާދު ފަހުން ކުރެވޭ 2 […]