kaafarku maruvumun thauziyaa kiyeyne tho

އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކާފަރެއްގެ އާއިލާ މީހަކު މަރުވުމުން އޭނާއަށް ތަޢުޒިޔާ ކިޔޭނެ ތޯއެވެ؟ އަދި އެފަދަ ތަޢުޒިޔާއެއްގެ އިބާރާތް ބަހައްޓަންވީ ކިހިނެއް ތޯއެވެ؟

8 January 2021 البَيَان 0

އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކާފަރެއްގެ އާއިލާ މީހަކު މަރުވުމުން އޭނާއަށް ތަޢުޒިޔާ ކިޔޭނެ ތޯއެވެ؟ އަދި އެފަދަ ތަޢުޒިޔާއެއްގެ އިބާރާތް ބަހައްޓަންވީ ކިހިނެއް ތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله […]

post mortem hedhumuge hukum

މަރުވުމަށްފަހު އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް “ޕޯސްޓް މޯޓަމް” ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

2 January 2021 البَيَان 0

މަރުވުމަށްފަހު އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް “ޕޯސްޓް މޯޓަމް” ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ޕޯސްޓްމޯޓަމް ގެ ޙުކުމާއި މެދުގައި […]

މީހަކު ނިޔާވިތާ އަހަރެއް ވުމުން ނުވަތަ ވަކި ދުވަހެއް ވުމުން ޞަދަޤާތް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

1 January 2021 البَيَان 0

މީހަކު ނިޔާވިތާ އަހަރެއް ވުމުން ނުވަތަ ވަކި ދުވަހެއް ވުމުން ޞަދަޤާތް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: މަރުވެފައިވާ […]

މަރުވެފައިވާ މައްޔިތާއަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟

14 June 2020 البَيَان 0

މަރުވެފައިވާ މައްޔިތާއަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ – أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) ނިޔާވެފައިވާ މީހާއަށް ފާފަފުއްސެވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރެވޭތޯ، މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ބުނަމެވެ. ފުރަތަމައީ: މަރުވެފައިވާ މައްޔިތާއަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި، އެކަންތައްތައް ކުރުމުން މަރުވެފައިވާ މައްޔިތާއަށް އޭގެ ދަރުމަ އާއި ޘަވާބު ލިބޭނެ ކަންތައްތަކެއް ޙަދީޘްގައި ޛިކުރު ކުރެވިގެންވެއެވެ. އެހެނަސް އޭގެ ކުރިން ނުހަނު ފުރިހަމަ ޤަވާޢިދަކަށް ބަލާލަން […]

ފިރިހެން މައްޔިތެއްގެ މޫނު އަންހެނުން ބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތޯ؟

9 May 2020 البَيَان 0

ފިރިހެން މައްޔިތެއްގެ މޫނު އަންހެނުން ބެލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ތޯ؟   أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ބައެއް އަޞްޙާބު ބޭކަލުންގެ މޫނުފުޅު، ހިނެވުމަށްފަހު ކަޝްފު ކުރެއްވިކަން ސުންނަތުން ޘާބިތުވެއެވެ. އެގޮތުން عثمان بن مظعون-رضي الله عنه- އަވަހާރަފުޅުވިހިނދު ޞަޙާބީގެ މޫނުފުޅު ކަޝްފު ކުރައްވާ މޫނުފުޅަށް ބޮސް ދެއްވިކަން ޘާބިތުވެގެންވެއެވެ. ހަމައެފަދައިން ރަސޫލާ ﷺ އަވަހާރަފުޅުވިހިދނު، […]

ޤިޔާމަތް ދުވަހާއި ބެހޭ

27 April 2020 البَيَان 0

ސުވާލު: ޤިޔާމަތް ވާނެ ދުވަހެއް ގޮތުގައި އެގިފައިވަނީ ހުކުރުދުވަހުގެ އަސްރު ވަގުތު އެވެ. މިއީ ސައްޙަ މަޢްލޫމާތެއްތޯ އެވެ؟ ޖަވާބު: ހުކުރު ދުވަހުގައި ދުނިޔެ ޤިޔާމަތްވުމާމެދުގައި ބުނަމެވެ.  މި މައުޟޫގައި ޙަދީޘް ވާރިދުވެގެންވެ އެވެ. އެފަދަ އެއް ޙަދީޘްއަކީ، ނަބިއްޔާ ﷺ  ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެ އެވެ. (إنَّ من أفضلِ أيامِكم يومُ الجمعةِ ، فيه خُلِقَ آدمُ، و فيه قُبِضَ، و فيه النفخةُ، و […]

ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު ކުރިސި އަދި އިޚްލާސް، ފަލަޤް އަދި ނާސި ސޫރަތް ކިޔުމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެއްތޯ؟

16 April 2020 البَيَان 0

ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު ކުރިސި އަދި އިޚްލާސް، ފަލަޤް އަދި ނާސި ސޫރަތް ކިޔުމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: ނަމާދަށްފަހުގައި ކިޔާ ޛިކުރު ތަކާއި މެދުގައި ބުނަމެވެ. ސުވާލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޔަތުލް-ކުރްސި އަދި އިޚްލާޞް ޢާއި މުޢައްވިޛާތް ކިޔުމަށް ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލުތައް ބަޔާންކުރަމެވެ.   ފުރަތަމައީ : ކޮންމެ ފަރުޟު ނަމާދެއް ކުރުމަށްފަހު އާޔަތުލް ކުރްސިޔުން ޘާބިތުވެެންވުމުގެ މައްޗަށް ޛިކުރު ކުރާ ނުކުތާ އެވެ. رسول الله ﷺ ޙަދީޘް […]