އެއްވެސް މީހަކަށް އަނެކާގެ މައްޗަށް ބަދު ދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟

28 November 2021 البَيَان 0

އެއްވެސް މީހަކަށް އަނެކާގެ މައްޗަށް ބަދު ދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: އަނިޔާ ލިބެމުންދާ މީހާއަށް އަނިޔާދޭ މީހާގެ މައްޗަށް […]

kaaboa thakethi ukaalun

ދަރިން ކައިފައި ބާކީ ވެފައި ހުންނަ ކާއެއްޗެހި އުކާލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟

27 May 2021 البَيَان 0

ދަރިން ކައިފައި ބާކީ ވެފައި ހުންނަ ކާއެއްޗެހި އުކާލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ކާ އެއްޗެހި އުކާލުމާއި މެދުގައި […]

vazeefaage vaguthah kameyhithun

ވަޒީފާގެ ވަޤުތަށް ކަމޭހިތުމަކީ ކިހާ މުހިއްމު ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

4 May 2021 البَيَان 0

ވަޒީފާގެ ވަޤުތަށް ކަމޭހިތުމަކީ ކިހާ މުހިއްމު ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: ޢަބްދުލް ފައްތާޙް ޢަބްދުލް ޙަމީދު (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله – صلوات الله و سلامه عليه – وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ވަޒީފާގެ ވަޤުތަށް ކަމޭހިތާށެވެ! ވަޒީފާއަކީ އަޅުގަނޑުމެން، […]

ran kiyumun anhen meeha halaaluvegen dhaane heyyeve

އޮންލައިންކޮށް ރަން ކިޔުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އަދި ރަން ކިޔުމަށްފަހު އެ އަންހެންމީހާ ފިރިހެން މީހާއަށް ޙަލާލުވާނެ ހެއްޔެވެ؟ (މާނައަކީ ދެމީހުން ޗެޓްކޮށް ފޮޓޯ ފޮނުވާ، ދެމަފިރިން ދައްކާފަދަ ވާހަކަ ދައްކާ ހެދޭނެ ހެއްޔެވެ؟)

2 May 2021 البَيَان 0

އޮންލައިންކޮށް ރަން ކިޔުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އަދި ރަން ކިޔުމަށްފަހު އެ އަންހެންމީހާ ފިރިހެން މީހާއަށް ޙަލާލުވާނެ ހެއްޔެވެ؟ (މާނައަކީ ދެމީހުން ޗެޓްކޮށް ފޮޓޯ ފޮނުވާ، ދެމަފިރިން ދައްކާފަދަ ވާހަކަ ދައްކާ ހެދޭނެ ހެއްޔެވެ؟) ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول […]

munifoohi filuvumah kurevey amal thakuge hukum

މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ކުރެވޭ ޢަމަލުތަކުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

16 March 2021 البَيَان 0

މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ކުރެވޭ ޢަމަލުތަކުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައި ނުކުތާތަކެއް ބަޔާން ކުރަމެވެ. ފުރަތަމައީ: […]

masthuvathakethi beynunkura meeha ah haradhu kurun

މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށް، ނަމާދު ނުކުރާ މީހަކަށް ފައިސާ ދީ ޚަރަދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟

11 March 2021 البَيَان 0

މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭނުންކޮށް، ނަމާދު ނުކުރާ މީހަކަށް ފައިސާ ދީ ޚަރަދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله – صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: […]

anhenun adu harukoh vaahaka dhehkumaai adu harukoh hee hedhumuge hukum

އަންހެނުން އަޑުހަރުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމާއި އަޑުހަރުކޮށް ހީނ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

6 November 2020 البَيَان 0

އަންހެނުން އަޑުހަރުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމާއި އަޑުހަރުކޮށް ހީނ ހެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: އަންހެނުން އަޑު […]

islam dheenugai firihenun kanfai thorufumuge hukum

އިސްލާމް ދީނުގައި ފިރިހެނުން ކަންފަތް ތޮރުފުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

13 October 2020 البَيَان 0

އިސްލާމް ދީނުގައި ފިރިހެނުން ކަންފަތް ތޮރުފުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: އިސްލާމް ދީނުގައި ފިރިހެނުންގެ ކަންފަތް ތޮރުފުމުގެ ޙުކުމަކީ […]

ފިރިމީހާގެ އަމުރަށް ކިޔަމަންވުމަށް ޓަކައި، މައިންބަފައިންނަށް އަދާ ކުރަންޖެހޭ ހައްޤުތައް ދޫކޮށްލެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި މައިންބަފައިނަށް އުރެދުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

18 August 2020 البَيَان 0

ފިރިމީހާގެ އަމުރަށް ކިޔަމަންވުމަށް ޓަކައި، މައިންބަފައިންނަށް އަދާ ކުރަންޖެހޭ ހައްޤުތައް ދޫކޮށްލެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި މައިންބަފައިނަށް އުރެދުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) ސުވާލުގެ ޖަވާބު އަންނަނި ނުކުތާތަކުގެ އަލީގައި ބަޔާންކުރަމެވެ. 1. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އަނބިމީހާ ފިރިމީހާއަށް ކިޔަމަންވުމަކީ، އޭގެ ސަބަބުން އަނބިންގެ މައިންބަފައިންނަށް އަދާކުރަންޖެހޭ، ޙައްޤުތައް ވެއްޓޭކަމެއް ކަމުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ […]

hashigandugai hunnna isthashi thaka medhu amalu kuraane goi

ފިރިހެނުންނާއި އަދި އަންހެނުން، ހަށިގަނޑުގައި ފަޅާފައި ހުންނަ އިސްތަށިތަކާ މެދު ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

16 August 2020 البَيَان 0

ފިރިހެނުންނާއި އަދި އަންހެނުން، ހަށިގަނޑުގައި ފަޅާފައި ހުންނަ އިސްތަށިތަކާ މެދު ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) އިސްތަށިތަކުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ސުވާލުގައި ބުނަމެވެ. ހަށިގަނޑުގައިވާ އިސްތަށީގެ މައްޗަށް ތަފާތު ޙުކުމްތަކެއް ވެއެވެ. ބޭލުން ވާޖިބުވެގެންވާ އިސްތަށިތައް: އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އެ އިސްތަށިތަކެއް ބާލައި އެތަންތަން ސާފު ކުރުމަށް ދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އިސްތަށިތަކެއްވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކިހިލިފަތުގެ އިސްތަށިތަކާއި […]