dhaaimee sunnai alhukan

ޟުޙާ ނަމާދު، ދަމު ނަމާދު، ސުންނަތް ރޯދަ ހިފުން، ޞަދަޤާތް ކުރުން އަދި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި ޛިކުރު ކުރުން ފަދަ ސުންނަތް އަޅުކަން ދާއިމީ ގޮތެއްގަ ކުރުމަކީ ބިދުޢައެއްތޯއެވެ؟

2 May 2021 البَيَان 0

ޟުޙާ ނަމާދު، ދަމު ނަމާދު، ސުންނަތް ރޯދަ ހިފުން، ޞަދަޤާތް ކުރުން އަދި ޤުރްއާން ކިޔެވުމާއި ޛިކުރު ކުރުން ފަދަ ސުންނަތް އަޅުކަން ދާއިމީ ގޮތެއްގަ ކުރުމަކީ ބިދުޢައެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله – صلوات الله و […]

ހުވަފަތް އަންހެނުންގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލުމުން ސަވާބު ލިބޭނެ ހެއްޔެވެ؟

28 January 2021 البَيَان 0

ހުވަފަތް އަންހެނުންގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލުމުން ސަވާބު ލިބޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ހުވަފަތް ވެފައިވާ އަންހެނުންނޭ ބުނުމުން އޭގެ ތެރޭގައި […]

credit card ge hukum

ކްރެޑިޓް ކާރޑު ބޭނުން ކޮށްގެން ދިގު މުއްދަތަކަށް ލާރި ދައްކާ ގޮތަށް މުދާ ގަތުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟

27 January 2021 البَيَان 0

ކްރެޑިޓް ކާރޑު ބޭނުން ކޮށްގެން ދިގު މުއްދަތަކަށް ލާރި ދައްކާ ގޮތަށް މުދާ ގަތުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله – صلوات الله و سلامه عليه – وعلى آله و صحبه أجمعين. […]

މީހަކު ނިޔާވިތާ އަހަރެއް ވުމުން ނުވަތަ ވަކި ދުވަހެއް ވުމުން ޞަދަޤާތް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

1 January 2021 البَيَان 0

މީހަކު ނިޔާވިތާ އަހަރެއް ވުމުން ނުވަތަ ވަކި ދުވަހެއް ވުމުން ޞަދަޤާތް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: މަރުވެފައިވާ […]

hadhiya dhinumah fahun dhua kohdhinumah edhumuge hukum

މީހަކަށް އެހީއެއް ނުވަތަ ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށްފަހު ހެޔޮ ދުޢާއެއް ކޮށްދިނުމަށް އެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

17 October 2020 البَيَان 0

މީހަކަށް އެހީއެއް ނުވަތަ ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށްފަހު ހެޔޮ ދުޢާއެއް ކޮށްދިނުމަށް އެދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: […]

fahun dheyn nujehey gothah dheeefai hunna thakethi aburai athulun

ފަހުން ދަށްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް މީހަކަށް ދީފައިވާ ފައިސާތަކެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް އެ މީހެއްގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟

3 August 2020 البَيَان 0

ފަހުން ދަށްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް މީހަކަށް ދީފައިވާ ފައިސާތަކެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް އެއްޗެއް އެ މީހެއްގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) ސުވާލުގެ ޖަވާބު އަންނަނިވި ނުކުތާތަކުގައި ބަޔާންކުރަމެވެ. ފުރަތަމައީ: މީހަކު މަރުވުމުގެ ކުރިން ދުނިޔޭގައި ދިރިހުރި އެހެން މީހަކަށް ބަދަލަކާ ނުލައި މިލްކުވާގޮތަށް ދޭ ހިބަ އާއި ޞަދަޤާތް ކުރުމަކީ ބޭނުން ޖެހިފައިވާ […]

sadhagaai dheyhidhu dhuakurun

ޞަދަޤާތް ދޭހިނދު، ނުވަތަ މީހަކަށް އެއްޗެއް ދޭހިނދު ކިޔަން ވަކި ޚާއްޞަ ދުޢާއެއް ކިޔުމަށް ރަސޫލާ ﷺ ގެ އަރިހުން ވާރިދުވެފައިވޭ ހެއްޔެވެ؟

18 July 2020 البَيَان 0

ޞަދަޤާތް ދޭހިނދު، ނުވަތަ މީހަކަށް އެއްޗެއް ދޭހިނދު ކިޔަން ވަކި ޚާއްޞަ ދުޢާއެއް ކިޔުމަށް ރަސޫލާ ﷺ ގެ އަރިހުން ވާރިދުވެފައިވޭ ހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ – އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) ޞަދަޤާތް ދޭހިނދު، ނުވަތަ މީހަކަށް އެއްޗެއް ދޭހިނދު ކިޔަން ވަކި ޚާއްޞަ ދުޢާއެއް ކިޔުމަށް ރަސޫލާ ﷺ ގެ އަރިހުން ވާރިދުވެފައި ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ޙަޤީޤަތް ބަޔާން ކުރުމަށްޓަކައި، […]

ރަމަޟާން މަހާއި، ރޯދަ އާއި ޞަދަޤާތް

10 May 2020 البَيَان 0

  ރަމަޟާން 7 [ރަމަޟާން މަހާއި، ރޯދަ އާއި ޞަދަޤާތް] ލޯބިވާ، ޚާލިޞް ލޯބި ދެވިގެންވާ އަޚުންނޭވެ! އާޚިރަތުގެ މޫސުން ކަމުގައިވާ ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަސްތައް ފާއިތުވެދަނީ އެވެ. އެންމެ ރިވެތި ގޮތުގައި އަދި އަދި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އެކަކު އަނެކަކަށްވުރެ ކުރިއަރައި ދިއުމުގައި ވާދަވެރިން އޮތީ ކޮން ހިތްތަކުގައި ހެއްޔެވެ؟ ހެޔޮ ޢަމަލުގައި ވާދަވެރިވެ އަނެއް އަޚާއަށްވުރެ ކުރިއަރައި ވާދަވެރިވީ ކޮން ނަފްސެއް ހެއްޔެވެ؟ ﷲ ވަޙީ […]

ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު ކުރިސި އަދި އިޚްލާސް، ފަލަޤް އަދި ނާސި ސޫރަތް ކިޔުމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެއްތޯ؟

16 April 2020 البَيَان 0

ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު ކުރިސި އަދި އިޚްލާސް، ފަލަޤް އަދި ނާސި ސޫރަތް ކިޔުމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: ނަމާދަށްފަހުގައި ކިޔާ ޛިކުރު ތަކާއި މެދުގައި ބުނަމެވެ. ސުވާލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޔަތުލް-ކުރްސި އަދި އިޚްލާޞް ޢާއި މުޢައްވިޛާތް ކިޔުމަށް ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލުތައް ބަޔާންކުރަމެވެ.   ފުރަތަމައީ : ކޮންމެ ފަރުޟު ނަމާދެއް ކުރުމަށްފަހު އާޔަތުލް ކުރްސިޔުން ޘާބިތުވެެންވުމުގެ މައްޗަށް ޛިކުރު ކުރާ ނުކުތާ އެވެ. رسول الله ﷺ ޙަދީޘް […]