mudhaluge zakaai

ވިޔަފާރި ކުރާ މީހެއްގެ އަތުގައި ހުންނަ، އެއް އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި ހުންނަ މުދަލުން ޒަކާތް ނެރެން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ؟

25 February 2022 البَيَان 0

ވިޔަފާރި ކުރާ މީހެއްގެ އަތުގައި ހުންނަ، އެއް އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި ހުންނަ މުދަލުން ޒަކާތް ނެރެން ޖެހޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. […]

ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ފަރުޟު ޒަކާތް ދެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

22 February 2022 البَيَان 0

ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ފަރުޟު ޒަކާތް ދެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ފަރުޟު ޒަކާތް ނެރެފައި ދިނުމާއި މެދުގައި […]

yatheeem kudhinnah aniyaaveri vun

ޔަތީމުންގެ މުދަލާއި ބިމުން އެމީހުން ބޭރުކޮށް، އެ ބިމުގައި ކުރާ ވިޔަފާރިއަކުން ނެރޭ ޒަކާތް ޞައްޙަވާނެތޯއެވެ؟

13 March 2021 البَيَان 0

ޔަތީމުންގެ މުދަލާއި ބިމުން އެމީހުން ބޭރުކޮށް، އެ ބިމުގައި ކުރާ ވިޔަފާރިއަކުން ނެރޭ ޒަކާތް ޞައްޙަވާނެތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: މީހަކު […]

credit card ge hukum

ކްރެޑިޓް ކާރޑު ބޭނުން ކޮށްގެން ދިގު މުއްދަތަކަށް ލާރި ދައްކާ ގޮތަށް މުދާ ގަތުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟

27 January 2021 البَيَان 0

ކްރެޑިޓް ކާރޑު ބޭނުން ކޮށްގެން ދިގު މުއްދަތަކަށް ލާރި ދައްކާ ގޮތަށް މުދާ ގަތުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله – صلوات الله و سلامه عليه – وعلى آله و صحبه أجمعين. […]

mudhalu zakaai

މުދަލުގެ ޒަކާތް ނެރެންޖެހޭނީ އެމީހެއްގެ އަތުގައި ކިހާވަރަކަށް ފައިސާ ހުރުމުން ތޯ؟ އަދި ޒަކާތްނެރެންޖެހޭ މުއްދަތަކީ ކޮބައިތޯ؟ 

17 October 2020 البَيَان 0

މުދަލުގެ ޒަކާތް ނެރެންޖެހޭނީ އެމީހެއްގެ އަތުގައި ކިހާވަރަކަށް ފައިސާ ހުރުމުން ތޯ؟ އަދި ޒަކާތްނެރެންޖެހޭ މުއްދަތަކީ ކޮބައިތޯ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: […]

ފިޠުރު ޒަކާތް އެންމެ އަވަހަށް ނެރެވޭނެ ވަޤުތަކީ ކޮބާ؟ އަދި ހެޔޮކަން ބޮޑުވެގެންވާ ވަޤުތެއް އޮތްނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ؟

20 May 2020 البَيَان 0

ފިޠުރު ޒަކާތް އެންމެ އަވަހަށް ނެރެވޭނެ ވަޤުތަކީ ކޮބާ؟ އަދި ހެޔޮކަން ބޮޑުވެގެންވާ ވަޤުތެއް އޮތްނަމަ އެކަން ބަޔާންކޮށްދޭށެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله ފިޠުރު ޒަކާތް އެންމެ އަވަހަށް ފަޤީރަކަށް ނުވަތަ މިސްކީނަކަށް ދެވޭނެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ދެ ވަޤުތެއް ގައެވެ. ފުރަތަމަ ވަޤުތަކީ: ހުއްދަވެގެންވާ ވަޤުތެވެ. އެއީ ޢީދުގެ އެއް ދުވަސް ނުވަތަ ދެ ދުވަސް ކުރިން […]

16 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންނަށް ޒަކާތް ދައްކަން ޖެހޭނެ ތޯ؟

15 May 2020 البَيَان 0

16 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންނަށް ޒަކާތް ދައްކަން ޖެހޭނެ ތޯ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله ‎ 16 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންނަށް ޒަކާތް ދައްކަން ޖެހޭނެ ތޯ ކޮށްފައިވާ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދަންނަވާލާނަމެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ސުވާލު ކިޔުމުން ހިތަށް ފާޅުވި ވަރަށް ވެސް ހިތްދަތި އިޙްސާސެއް ބަޔާން ކުރަމެވެ. އިސްލާމީ ގިއުގަނޑުން ބޭރުވެ، ދީނާއި ބީރައްޓެހި […]

ފިޠުރު ޒަކާތް ނެރޭ ވަޤުތަކީ ކޮބާ؟

8 May 2020 البَيَان 0

  ފިޠުރު ޒަކާތް ނެރޭ ވަޤުތަކީ ކޮބާ؟ ފިޠުރު ޒަކާތް އެންމެ އަވަހަށް ފަޤީރަކަށް ނުވަތަ މިސްކީނެއްގެ އަތަށް ދެވޭނެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ދެ ވަޤުތެއްގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ވަޤުތަކީ : ހުއްދަވެގެންވާ ވަޤުތެވެ. އެއީ ޢީދުގެ އެއް ދުވަސް ނުވަތަ ދެދުވަސް ކުރިން ޒަކާތް ނެރުމެވެ. މިކަމަށް ޞަޙީޙު البخاري 1511 ގައި ވެ އެވެ. ޞަޙާބީ ابن عمر -رضي الله عنهما- ވިދާޅުވެފައިވެ […]

ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު ކުރިސި އަދި އިޚްލާސް، ފަލަޤް އަދި ނާސި ސޫރަތް ކިޔުމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެއްތޯ؟

16 April 2020 البَيَان 0

ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު ކުރިސި އަދި އިޚްލާސް، ފަލަޤް އަދި ނާސި ސޫރަތް ކިޔުމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: ނަމާދަށްފަހުގައި ކިޔާ ޛިކުރު ތަކާއި މެދުގައި ބުނަމެވެ. ސުވާލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޔަތުލް-ކުރްސި އަދި އިޚްލާޞް ޢާއި މުޢައްވިޛާތް ކިޔުމަށް ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލުތައް ބަޔާންކުރަމެވެ.   ފުރަތަމައީ : ކޮންމެ ފަރުޟު ނަމާދެއް ކުރުމަށްފަހު އާޔަތުލް ކުރްސިޔުން ޘާބިތުވެެންވުމުގެ މައްޗަށް ޛިކުރު ކުރާ ނުކުތާ އެވެ. رسول الله ﷺ ޙަދީޘް […]