ކާފަރުންގެ ޢީދުތަކަށް ކަތިލެވޭ ތަކެތީގެ މަސް ކެއުމާއި، އަދި ތައްޔާރު ކުރެވޭ ކާނާ ކެއުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟

28 July 2022 البَيَان 0

ކާފަރުންގެ ޢީދުތަކަށް ކަތިލެވޭ ތަކެތީގެ މަސް ކެއުމާއި، އަދި ތައްޔާރު ކުރެވޭ ކާނާ ކެއުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: […]

christmasfaahaga kururmuge hukum

ކުރިސްމަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

21 December 2020 البَيَان 0

ކުރިސްމަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ކުރިސްމަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި މެދުގައި ބުނަމެވެ. ޖަވާބު ނުކުތާ ތަކެއްގެ […]

sihuru hadha meehage mahchah badhu dhua kureveyne heyyeve.

ސިހުރު ހަދާ މީހާގެ މައްޗަށް ބަދު ދުޢާ ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ޢާއިލާގެ މީހެއްނަމަ އެފަދަ މިހަކާއި ގުޅުން ކެނޑުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

17 December 2020 البَيَان 0

ސިހުރު ހަދާ މީހާގެ މައްޗަށް ބަދު ދުޢާ ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ޢާއިލާގެ މީހެއްނަމަ އެފަދަ މިހަކާއި ގުޅުން ކެނޑުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله […]

Allah ge hukumah hukum nukuran meeha muruthahdhuve dheenun beyru vaane heyyeve

ﷲ ބާވައިލެއްވި ޙުކުމާ ޚިލާފަށް ޤާނޫނު ހަދައި އެ ޤާނޫނުތައް ތަޞްދީޤުކޮށް އަދި އެއާއި އެއްގޮތަށް ޙުކުމްކުރާ ފަރާތްތައް މުރުތައްދުވެ ދީނުން ބޭރުވާނެތޯ؟ އަދި މިފަދަ ކޯޓްތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުން ހުއްދަވާނެ ތޯއެވެ؟

1 October 2020 البَيَان 0

ﷲ ބާވައިލެއްވި ޙުކުމާ ޚިލާފަށް ޤާނޫނު ހަދައި އެ ޤާނޫނުތައް ތަޞްދީޤުކޮށް އަދި އެއާއި އެއްގޮތަށް ޙުކުމްކުރާ ފަރާތްތައް މުރުތައްދުވެ ދީނުން ބޭރުވާނެތޯ؟ އަދި މިފަދަ ކޯޓްތަކަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުން ހުއްދަވާނެ ތޯއެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله […]

thaveedhu elhumuge hukum

ތަވީދު އެޅުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އަދި ތަވީދު އަޅާފައިވާ މީހަކު ތަޥްބާވުމަށް ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއް ތޯއެވެ؟

26 September 2020 البَيَان 0

ތަވީދު އެޅުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އަދި ތަވީދު އަޅާފައިވާ މީހަކު ތަޥްބާވުމަށް ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއް ތޯއެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما […]

mahaanaagai gaa jehumuge hukum

މަހާނައިގައި ގާ (މަހާނަ ގާ) ޖެހުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

14 August 2020 البَيَان 0

މަހާނައިގައި ގާ (މަހާނަ ގާ) ޖެހުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) މައްޔިތާ ވަޅުލުމަށްފަހު، މަހާނައިގައި ގާ ޖެހުމާ ބެހޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ ސުވާލުގެ ޖަވާބު އަންނަނިވި ނުކުތާތަކުގެ އަލީގައި ބަޔާން ކުރަމެވެ. ފުރަތަމައީ: ޤަބުރުތައް ޒިޔާރަތްތަކެއް ފަދައިން ބިނާ ކުރުމާއި، އުވަޖެހުމާއި، ވަޅުލުމަށްޓަކައި ޙާޖަތްޖެހި ނުވަތަ ޤަބުރުސްތާނުގެ މަގުތަކުގެ މަޞްލަޙަތައްޓަކައި އަލި ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ވަކި ޤަބުރަކަށް […]

އިސްލާމް ދީނުގައި ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟ ތުނބުޅި ބޭލުން ހުއްދަވާނެ ހެއްޔެވެ؟

11 June 2020 البَيَان 0

  ސުވާލު : އިސްލާމް ދީނުގައި ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟ ތުނބުޅި ބޭލުން ހުއްދަވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު : އަޚާ އެވެ! ތިޔަ އަޚާއަށް ދީނުގެ ޞައްޙަ މަގަށް ތަޥްފީޤު ލިބި އެމަގުގައި ދެމިހުރުމުގެ ޘާބިތުކަން ﷲ ދެއްވާށި އެވެ. އަޚާ އެވެ! ސުވާލުގައި ޚާއްޞަކޮށް ތުނބުޅިއާ މެދުގައި ސުވާލުކޮށްފައި ވުމުން ދީނުގައި އެއީ ކިހާވަރުގެ ޢަމަލެއްކަން ބަޔާންކޮށް ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ޛިކުރު ކުރަމެވެ. ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމާއި ތުނބުޅި […]

ރަވާތިބު ސުންނަތްތައް ކުރާނީ ދެ ރަކުޢަތުން ދެ ރަކުއަތުން ސަލާމް ދެމުން ތޯ؟

15 May 2020 البَيَان 0

ރަވާތިބު ސުންނަތްތައް ކުރާނީ ދެ ރަކުޢަތުން ދެ ރަކުއަތުން ސަލާމް ދެމުން ތޯ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله ‎ ސުވާލުކޮށްފައިވާ މުރާދެއް ނޭނގެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސުވާލުގައި ހުރި ނުކުތާތަކަށް އަލި އަޅުވާލާނަމެވެ. އަޞްލަކީ ދުވާލުގައި ކުރާ ސުންނަތް ނަމާދު އަދި ރޭގަނޑުގައި ކުރާ ސުންނަތް ނަމާދު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް 2 ރަކުޢަތުން 2 ރަކުޢަތުން ކުރުމެވެ. ޝަރުޢުވެގެން ވަނީ 2 […]

އިމާމް ޝާފީ، އިމާމް މާލިކު، އިމާމް އަޙުމަދު ބިން ޙަންބަލް މި އިމާމުންނަނީ “ސަލަފީ” މަޒުޙަބުގެ އިމާމުން ތޯ؟

15 May 2020 البَيَان 0

އިމާމް ޝާފީ، އިމާމް މާލިކު، އިމާމް އަޙުމަދު ބިން ޙަންބަލް މި އިމާމުންނަނީ “ސަލަފީ” މަޒުޙަބުގެ އިމާމުން ތޯ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله ‎ އަޚާއެވެ! ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނުމުގެ ކުރިން ޢިލްމުވެރިން (މަޛްހަބުތަކުގެ މެދުގައި) ޚިލާފް އުފެދިފައިވަނީ ކޮން ސަބަބުތަކަކާއި ގުޅިގެންކަން އެނގުން މުހިންމު ވެގެންވެއެވެ. ފަހެ، އެހިނދު އެފަދައިން ޚިލާފް އޮތުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއްކަމާއި އެ ބޭކަލުންނަށް […]

އޮށޯވެ އޮވެގެން ޤުރުއާން ކިޔެވުން

9 May 2020 البَيَان 0

  އޮށޯވެ އޮވެގެން ޤުރުއާން ކިޔެވުން އޮށޯވެ އޮވެގެން ޤުރުއާން ކިޔެވުމާއި މެދުގައި ކޮށްފައިވާ ސުވާލުގައި ބުނަމެވެ. އޮށޯވެ އަދި އިށީނދެ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައި އެއްވެސް މަނާ ކަމެއް ނުވެ އެވެ. އެއީ ހިތުދަސްކޮށްފައިވާ ޤުރުއާން ކިޔެވި ކަމުގައިވީނަމަވެސް ނުވަތަ ޤުރުއާން (ހަތިމް) ނަގައިގެން ކިޔެވި ކަމުގައިވީނަމަވެސް ނުވަތަ ފޯނުން ބަލައިގެން ކިޔެވި ކަމުގައިވިނަމަވެސް މެ އެވެ. މިކަމަށް ދަލީލު ވާރިދުވެގެންވެ އެވެ. صحيح البخاري 297 ގައި ވާ […]