D:\SALAFI\POST\pics\2.png

ފަތިސް ނަމާދު ފަހުން ސުންނަތް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟

5 May 2020 البَيَان 0

ފަތިސް ނަމާދު ފަހުން ސުންނަތް ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް؟   أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله އަޚާ އެވެ! ފަތިސް ނަމާދު ފަހު ސުންނަތް ކުރުން މިފަދައިން ބުނެފައި ވުމުން އެއީ ކޮން ސުންނަތެއް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އެހެނަސް ބުނަމެވެ. އެއީ ފަތިސް ނަމާދަށް ޚާއްޞަކޮށް ފަތިސް ފަހުން ކުރަން އޮތް ސުންނަތެއް ކަމުގައި ވާނަމަ، އެއީ ޘާބިތުވެ ވާރިދުވެގެންވާ ޢަމަލެއް ނޫނެވެ. ޔަޢުނީ، ފަތިސް […]

ތަރާވީސް ނަމާދުގައި އެންމެ މޮޅު އިތުރުވެގެންވަނީ ކިތައް ރަކުއަތް ތޯ؟ އަދި ދަމުނަމާދާއި ވިތުރި ކުރާނީ ކޮން ގަޑިއެއްގަ ތޯ؟

5 May 2020 البَيَان 0

ތަރާވީސް ނަމާދުގައި އެންމެ މޮޅު އިތުރުވެގެންވަނީ ކިތައް ރަކުއަތް ތޯ؟ އަދި ދަމުނަމާދާއި ވިތުރި ކުރާނީ ކޮން ގަޑިއެއްގަ ތޯ؟   أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله އެންމެ މޮޅު އިތުރުވެގެންވަނީ މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ކުރެއްވި މިންވަރަށް ކުރުމެވެ. صحيح البخاري 2013 ގައި ވާރިދުވެގެންވާ ޙަދީޘްގައިވެ އެވެ. أنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، كيفَ كَانَتْ […]

ޤުރުއާން ކިޔެވުމަށްފަހު ކިޔާ ދުޢާ

5 May 2020 البَيَان 0

  ސުވާލު : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ل إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ގުރުއާން ކިޔެވުމަށްފަހު މިދުޢާ ކިޔުމަށް ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލު ވިދާޅުވެ ދެއްވަފާނަންތޯއެވެ؟ ޙައްޤުމަގަކީ އެއީ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް އަދި އެ ޤުރުއާނާއި ސުންނަތް ޞަހާބީންނަށް ފަހުމްވިގޮތުގައި ޤާއިމްވެފައިވާ ދަޢުވަތެވެ. ސަލަފީ ދަޢުވަތެވެ. އެއްވެސް އުނި އިތުރެއް ނުގެނެސް އެ ޒަމާނުގައި ޤާއިމްކުރި ދަޢުވަތެވެ. ސިޔާސީ އޮއޮވަރުން ބަދަލު ނުވާނެ، ކުލަތަކާއި […]

މުސްލިމް ނޫން މީހަކަށް ހިދާޔަތްލިބޭތޯ ދުޢާކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

5 May 2020 البَيَان 0

  ސުވާލު : ސަލާމް، އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލަކީ މުސްލިމް ނޫން މީހަކަށް ހިދާޔަތް ލިބުމަށް އެދި ދުޢާކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ މުސްލިމް ނޫން މީހަކަށް ހިދާޔަތް އެދި ދުޢާ ކުރުމަކީ ޝަރީޢަތުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޢަމަލެކެވެ. ނަބިއްޔާ ﷺ ގެ އަރިހުން ޚާއްޞަ ފަރުދުންނަށް ދުޢާ ކޮށްފައިވާ ކަމާއި އަދި ޖަމާޢަތްތަކަށް އަދި ބައިގަނޑުތަކަށްވެސް އެބައިމީހުންނަށް ހިދާޔަތް ދެއްވުމަށްއެދި ދުޢާ ކުރައްވާފައިވެ އެވެ. ޙަދީޘްގައިވެ އެވެ. ޞަޙީޙު مسلم ގައި 2491 ގައި […]

ފަތިސް ނަމާދު ކުރުމަށްފަހު، އިރު އެރުމުން 2 ރަކުޢަތް ކުރުމަށްޓަކައި އިށީނދެ އިންނަ މީހާ، އެ ގޮތުގައިވަނިކޮށް ވުޟޫ ގެއްލިގެން، ވުޟޫ ކުރުމަށްޓަކައި ތެދުވުން އެއީ މެދުކެނޑުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

5 May 2020 البَيَان 0

    ސުވާލު: ފަތިސް ނަމާދު ކުރުމަށްފަހު، އިރު އެރުމުން 2 ރަކުޢަތް ކުރުމަށްޓަކައި އިށީނދެ އިންނަ މީހާ، އެ ގޮތުގައިވަނިކޮށް ވުޟޫ ގެއްލިގެން، ވުޟޫ ކުރުމަށްޓަކައި ތެދުވުން އެއީ މެދުކެނޑުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ސުވާލުގައި ކޮށްފައިވާ މައްސަލައަކީ މި ޙަދީޘްގައި ޛިކުރުވެގެންވާ އަޖުރު ހޯދުމަށްޓަކައި އިންނަ މީހާ ކަމުގައިދެކެމެވެ. ނަބިއްޔާ ﷺ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެ އެވެ. (مَنْ صَلى الغَداة فِي الجَمَاعَة ثُمَّ قَعَدَ يَذكُرُ […]

ދުޢާ ކުރުމަށް އަތް އުފުލުންވަނީ ބިދުޢަގެ ތެރޭގަތޯއެވެ.

5 May 2020 البَيَان 0

  ސުވާލު : ފަރުޟު ނަމާދައް ފަހުން ކިޔަން ސުއްނަތުން ސާބިތުވެފައިވާ ޒިކުރުތައް ކިޔުމަށްފަހު، ނުވަތަ ސުއްނަތް ނަމާދުތަކަށްފަހުން ކަމަކަށް އެދިގެން ދުޢާކުރާ މީހާ، މިސާލަކަށް މި ބަލިމަޑުކަމުން ސަލާމަތް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ނުވަތަ ތިމާ އަދި މައިންބަފައިންގެ ފާފަ ފުއްސެވުމަށް އެދި ދުޢާ ކުރުމަށް އަތް އުފުލުންވަނީ ބިދުޢަގެ ތެރޭގަތޯއެވެ. ފަރުޟު ނަމާދުތަކަށްފަހުގައި ކިޔުމަށް ޚާއްޞަ ޛިކުރުތަކެއްވެ އެވެ. ފަހެ އެ ޛިކުރުތައް ކިޔުން އެއީ ފަރުޟު ނަމާދަށް […]

ބޮލުގައި ކުލަ ޖެއްސުމަކީ ޙަލާލް ކަމެއް ތޯ؟ ޙަރާމް ކަމެއް ތޯ؟

5 May 2020 البَيَان 0

  ސުވާލު: ބޮލުގައި ކުލަ ޖެއްސުމަކީ ޙަލާލް ކަމެއް ތޯ؟ ޙަރާމް ކަމެއް ތޯ؟ ބޮލުގައި ކުލަ ޖެއްސުމާއި މެދުގައި ބުނަމެވެ. މިއީ ދީނުގައި ޙަލާލްވެގެންވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަންނާނެ ކަމެކެވެ. ދީނުގައި އަޞްލަކީ އަޅުކަންތައްތައް ނޫން އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގައި ޙަލާލު ހުކުމްގައި ވުމެވެ. ދަލީލެއް އައިސްފައިވާ ހިނދުގައި ފިޔަވަ އެވެ. ވުމުން ދަލީލުތަކުން ދެކަމެއް މިކަމުގައި ނަހީ ކުރެވިގެންވެ އެވެ. 1. ބޮލުގައިވާ ނުރަ އިސްތަށިތައް ކަޅުކޮށްގެން ނުވުމެވެ. […]

އަޞުރު ނަމާދުގެ ކުރިން ކުރާ ސުންނަތް 4 ރަކުޢަތް

5 May 2020 البَيَان 0

ސުވާލު : އަޞުރު ނަމާދުގެ ކުރިން ކުރާ ސުންނަތް 4 ރަކުޢަތް ކުރާނީ އަޞުރު ބަންގި ގޮވީމަތޯއެވެ؟ އަދި މިނަމާދަށް ނިޔަތްގަންނާނީ ކިހިނަކުންތޯއެވެ.؟ އަޞްރު ނަމާދު ވަޤުތު ވަނުމަށްފަހު ކުރުމަށް ވާރިދުވެގެންވާ ސުންނަތާއި މެދުގައި ކޮށްފައިވާ ސުވާލުގައި ބުނަމެވެ. ސުނަތުގައި ވާރިދުވެގެންވާ ޙަދީޘްގައިވެ އެވެ. رَحِمَ اللهُ امرأً صلَّى قبلَ العصرِ أربعًا ) – صحيح الترمذي 430. “ޢަޞްރު ނަމާދުގެ ކުރިއަށް 4 ރަކުޢަތް ކޮށްފި […]

ތަރާވީޙް ނަމާދު ނިންމާފައި ކިޔާނެ ދުޢާއަކީ ކޮބާތޯއެވެ؟

5 May 2020 البَيَان 0

    ސުވާލު : މިދުވަސްކޮޅަކީ ގޭގައި ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރަން ޖެހިފައިވާ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. ތަރާވީޙް ނަމާދު ނިންމާފައި ކިޔާނެ ދުޢާއަކީ ކޮބާތޯއެވެ؟ ގޭގައި ތަރާވީޙް ކުރިކަމުގައިވިޔަސް މިސްކިތުގައި ކުރިކަމުގައި ވިޔަސް ތަރާވީޙް ކޮށް ނިންމާފައި ކިޔުމަށް ޙާއްސަ ދުޢާއެއް ނެތެވެ. އެހެނަސް ސާބިތު ވެގެންވޭ ހާއްސަ ޒިކުރެއް ވިތުރިކޮށްނިންމުމަށް ފަހު އެއީ 3 ފަހަރައް سبحان الملك القدوس ކިޔުމަށްއެވެ. އަދި القدوس ކިޔާއިރު ދަމާލާފަ ކިޔުމަށް 3 […]

ސަޢުދީގައި ޙައްދުޖެހުން ހުއްޓާލައިފިއޭ ބުނެ ފަތުރާ ޚަބަރުތަކުގެ ޙަޤީޤަތަކީ ކޮބާ؟

4 May 2020 البَيَان 0

ބައެއް މީސްތަކުންގެ ނަފްސުގައި އެކިއެކި ޤައުމުތަކުގެ މައްޗަށް އޮންނަ ރުޅިވެރިކަމާއި، ނަފްރަތާއި ހަސަދައިގެ ސަބަބުން އެ ޤައުމުތަކުގެ މައްޗަށް ބުހުތާނާއި، ފާޅުވެގެންވާ ދޮގު ބުނުމާއި އަދި ނަފްރަތުގެ ލިޔުންތައް ލިޔުމަށް ޖެހިލުން ނުވެ އެވެ. ފަހެ މިއަދު ފެތުރެމުންދާ ޚަބަރުގައިވަނީ “ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ޙައްދު ޖެހުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި….” މިހެންނެވެ. ﷲ ޙަރާމް ކޮށްފައިވާ ގޮދު ހެދުމާއި، ބުހުތާނު ބަސްތައް ބުނުމަށް ޖެހިލުންނުވާ ފަރާތްތައް، މިފަދަ ރަމަޟާން މައްސަރެއްގައިވެސް ނަފްސަށް […]