ވިތުރީގެ 3 ރަކުޢަތް އެއްކޮށް ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ؟

30 May 2020 البَيَان 0

ވިތުރީގެ 3 ރަކުޢަތް އެއްކޮށް ކުރާނީ ކިހިނެއްތޯ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله ‎ވިތުރިއަކީ ރޭއަޅުކަމުގެ ތެރެއިންވާ ރޭއަޅުކަމުގެ ނިމުމެވެ.‎ އެއީ، އެހެނިހެން ރަކުޢަތްތަކާ ވަކިވެގެންވާ ގޮތުގައި ކުރެވޭ ރަކުޢަތްތަކަށް ދެވިގެންވާ ނަމެކެވެ. ‎ވިތުރި ކުރެވޭ ތަފާތު ސިފަތަކެއްވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިތާގައި ބަޔާންކުރާނީ ވިތުރީގެ 3 ރަކުޢަތް ކުރެވޭ ސިފަތަކެވެ. ‎މީގެ ކުރީގައި ކޮށްފައިވާ ސުވާލުތަކުގައި ވިތުރީގެ މާތްކަމާއި، މަތިވެރިކަން އަދި […]

What is the ruling on keeping the Qur’ān playing while people aren’t paying attention to it?

29 May 2020 البَيَان 0

  What is the ruling on the Qur’ān being played while people aren’t paying attention to it? Allāh says in the Qur’ān, (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) الأعراف 204 “So when the Qur’an is recited, then listen to it and pay attention that you may receive mercy.” […]

ޙައިޟު ނުވަތަ ނިފާސް ކަމުގައިވާ އަންހެނުންނަށް ލައިލަތުލް-ޤަދްރި ހޯދުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް

29 May 2020 البَيَان 0

ޙައިޟު ނުވަތަ ނިފާސް ކަމުގައިވާ އަންހެނުންނަށް ލައިލަތުލް-ޤަދްރި ހޯދުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله ޙައިޟުވެރި ނުވަތަ ނިފާސްވެރި ކަމުގައިވާ އަންހެނުންނަށް ލައިލަތުލް-ޤަދްރި ހޯދުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު ނުކުތާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބަޔާން ކުރަމެވެ. ފުރަތަމައީ : ލައިލަތުލް ޤަދްރިއަކީ ޙައިޟު އަދި ނިފާސްވެރިންނަށް ވެސް ހޯދޭނެ، ލިބޭނެ ރެއެއް ކަމުގައިވުމެވެ. الحَافظ […]

ގޭގައި ނުވަތަ ވަކިން ނަމާދު ކުރާ މީހާ ބަންގި ގޮވުމާއި ގަމަތް ދިނުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟

29 May 2020 البَيَان 0

  ސުވާލު : ގޭގައި ނުވަތަ ވަކިން ނަމާދު ކުރާ މީހާ ބަންގި ގޮވުމާއި ގަމަތް ދިނުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟ ޖަވާބު : “ސުވާލު މިތަނުގައި ކޮށްފައިމިވަނީ، މިދުވަސްތަކުގައި ދިމާވެފައިވާ ހިތާމަވެރި ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ގޭގައި ނަމާދު ކުރާހިނދު ބަންގި ދިނުން ކަމުގައި ދެކި އެގޮތުގައި ޖަވާބުދެމެވެ. ސަބަބަކީ ޞިއްޙަތު ސަލާމަތުން ކުޅަދާނަކަން ލިބިފައިވާ އެއްވެސް ފިރިހެނަކު މިސްކިތުގައި ޖަމާޢަތް ދޫކުރުން ހުއްދައެއް ނުވާނެ އެވެ. އޭނާގެ ހައްޤުގައި އެއީ […]

Ruling of Fasting (Sunnah) on Friday & Saturday

27 May 2020 البَيَان 0

What is the ruling of Fasting (Sunnah) on Friday & Saturday? With regard to a question on Sunnah fasting in General, and instances when fasting on Friday and Saturday are alright. Firstly: Fasting every other day. The Prophet ﷺ said that this is the most virtuous fast. Abdullah bin Amr […]

Can I use perfumes which contain alcohol ?

26 May 2020 البَيَان 0

Question : Can I use perfumes which contain alcohol?Regarding the question whether it’s permissible to use perfume: Firstly, when it is said that alcohol is present in it, does it mean that drinking alcohol (that gets one intoxicated after drinking) is in it, or does it mean that one of […]

ލޯޝަން ލައިގެން ހުރެ ވުޟޫކުރުމުން ވުޟޫ ޞައްޙަ ވާނެތޯ؟ އަދި އެއީ ހަމުގައި ފެންޖެހުން މަނާކުރާ އެއްޗެއް ތޯ؟

26 May 2020 البَيَان 0

ލޯޝަން ލައިގެން ހުރެ ވުޟޫކުރުމުން ވުޟޫ ޞައްޙަ ވާނެތޯ؟ އަދި އެއީ ހަމުގައި ފެންޖެހުން މަނާކުރާ އެއްޗެއް ތޯ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله ވުޟޫގެ ޝަރުޠުތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ޝަރުޠަކީ: ވުޟޫގެ ގުނަވަންތަކަށް ފެން ވާޞިލްވުން މަނާކުރާ ހުރިހައި އެއްޗެއް ހަށިގަނޑުން ފިލުވުމެވެ. މާނައަކީ ފެންލުމުން އެ ފެން ހަށިގަނޑުގެ ވުޟޫ ގުނަވަނަކަށް ފެން ވާޞިލްވުން މަނާކުރާ ނަމަ އެމީހާގެ […]

ފިރިން އަނބިންނަށްޓަކައި އަދި އަނބިން ފިރިންނަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ހެޔޮ، މަތިވެރި، މާތް ދުޢާތައް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެފައިވޭ ތޯ؟

26 May 2020 البَيَان 0

ފިރިން އަނބިންނަށްޓަކައި އަދި އަނބިން ފިރިންނަށްޓަކައި ކުރެވިދާނެ ހެޔޮ، މަތިވެރި، މާތް ދުޢާތައް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައި ވާރިދުވެފައިވޭ ތޯ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله ‎ ‎ ފިރިން އަނބިންނަށްޓަކައި އަދި އަނބިން ފިރިންނަށްޓަކައި ކުރާނެ ހެޔޮ މަތިވެރި މާތް ދުޢާތައް ޤުރުއާނާއި ސުންނަތުގައިވެއެވެ. އެފަދަ ދުޢާ ތަކުގެ ތެރޭގައި: رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ […]

ކުރިމަތި ފަރާތް އަދި ފުރަގަސްފަރާތުގައި އަތްލެވުމުން(ބީހުމުން) ވުޟޫ ގެއްލޭނެ ހެއްޔެވެ؟

26 May 2020 البَيَان 0

ކުރިމަތި ފަރާތް އަދި ފުރަގަސްފަރާތުގައި އަތްލެވުމުން(ބީހުމުން) ވުޟޫ ގެއްލޭނެ ހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله ‎ ‎ކުރިމަތި ފަރާތް އަދި ފުރަގަސްފަރާތުގައި އަތްލެވުމުން (ބީހުމުން) ވުޟޫ ގެއްލޭ މައްސަލައިގައި ބުނަމެވެ. ‎މި މައްސަލައަކީ، ޢިލްމުގެ އަހުލުވެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށްބޮޑަށް ޚިލާފު އުފެދިފައިވާ އެއް މައްސަލައެވެ. ‎ޖުމްލަކޮށް މިތަނުގައި މި މައްސަލަ އޮޅުންފިލުވައި ދިނުމަށްޓަކައި ބަޔާން ކުރަމެވެ. ‎ފުރަތަމަ ޤައުލު: މިއީ […]