firimeeha maazeege vaahaka dhehkkun

ފިރިމީހާ އަބަދު މާޒީގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

25 December 2020 البَيَان 0

ފިރިމީހާ އަބަދު މާޒީގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ފިރިމީހާ އަބަދު މާޒީގެ ވާހަކަ ދެއްކުމާއި […]

އެއްޗެއް ހިތުދަސްކުރުމުގެ ކުރިން ކިޔުމަށް ޚާއްޞަ ދުޢާއެއް ވާރިދުވެގެންވޭތޯއެވެ؟ އަދި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކިޔުމަށް ވާރިދުވެގެންވާ ދުޢާއެއްވޭތޯއެވެ؟

25 December 2020 البَيَان 0

އެއްޗެއް ހިތުދަސްކުރުމުގެ ކުރިން ކިޔުމަށް ޚާއްޞަ ދުޢާއެއް ވާރިދުވެގެންވޭތޯއެވެ؟ އަދި ޤުރުއާން ހިތުދަސްކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ކިޔުމަށް ވާރިދުވެގެންވާ ދުޢާއެއްވޭތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. […]

މޫނު ނިވާކޮށްފައިވާ އަންހެނެއް މަރުވުމުން މޫނު ބެލުމަށްޓަކައި ކަޝްފުކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

24 December 2020 البَيَان 0

މޫނު ނިވާކޮށްފައިވާ އަންހެނެއް މަރުވުމުން މޫނު ބެލުމަށްޓަކައި ކަޝްފުކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ނަބިއްޔާ ﷺ ގެ […]

malaaikaibeykalunge nanfulhuthakun kudhinnah nan kiyumuge hukum

މަލާއިކަތްބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުން ކުދިންނަށް ނަން ކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟

24 December 2020 البَيَان 0

މަލާއިކަތްބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުން ކުދިންނަށް ނަން ކިޔުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: މަލާއިކަތް ބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް ދަރިންނަށް ކިޔުމާ މެދު […]

christmasfaahaga kururmuge hukum

ކުރިސްމަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

21 December 2020 البَيَان 0

ކުރިސްމަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ކުރިސްމަސް ފާހަގަ ކުރުމާއި މެދުގައި ބުނަމެވެ. ޖަވާބު ނުކުތާ ތަކެއްގެ […]

fathis namaadhuge ihu sunnai

ފަތިސް ނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތް ނުކުރައްވާ ބޭފުޅަކަށް ވިސްނައިދޭނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯއެވެ؟

21 December 2020 البَيَان 0

ފަތިސް ނަމާދުގެ އިހު ސުންނަތް ނުކުރައްވާ ބޭފުޅަކަށް ވިސްނައިދޭނީ ކޮންގޮތަކަށްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ފަތިސް ނަމާދުގެ ކުރީ ސުންނަތުގެ މައްޗަށް […]

sihuru hadha meehage mahchah badhu dhua kureveyne heyyeve.

ސިހުރު ހަދާ މީހާގެ މައްޗަށް ބަދު ދުޢާ ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ޢާއިލާގެ މީހެއްނަމަ އެފަދަ މިހަކާއި ގުޅުން ކެނޑުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

17 December 2020 البَيَان 0

ސިހުރު ހަދާ މީހާގެ މައްޗަށް ބަދު ދުޢާ ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ޢާއިލާގެ މީހެއްނަމަ އެފަދަ މިހަކާއި ގުޅުން ކެނޑުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله […]

nidhumuge kurin shahaadhai kiyumuge hukum

ނިދުމުގެ ކުރިން ޝަހާދަތް ކިޔުމަކީ ބިދުޢައެއްތޯއެވެ؟

17 December 2020 البَيَان 0

ނިދުމުގެ ކުރިން ޝަހާދަތް ކިޔުމަކީ ބިދުޢައެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله – صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ނިދުމުގެ ކުރިން ޝަހާދަތް ކިޔުމާއި މެދުގައި ކޮށްފައިވާ ސުވާލުގެ […]

soora huri feyraan laigen manaadhu kurmuge hukum

ދިރޭ ތަކެތީގެ ޞޫރަ ކުރަހާފައިވާ ހެދުން ލައިގެން ކުރާ ނަމާދު ސައްޙަވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ފާހާނައިގެ ދޮރާއި ދިމާލަށްވާ ގޮތަށް ނަމާދު ކުރުން ހުއްދަވާނެ ހެއްޔެއެވެ؟

17 December 2020 البَيَان 0

ދިރޭ ތަކެތީގެ ޞޫރަ ކުރަހާފައިވާ ހެދުން ލައިގެން ކުރާ ނަމާދު ސައްޙަވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަދި ފާހާނައިގެ ދޮރާއި ދިމާލަށްވާ ގޮތަށް ނަމާދު ކުރުން ހުއްދަވާނެ ހެއްޔެއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى […]

ނަބިއްޔާ ﷺ އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

16 December 2020 البَيَان 0

ނަބިއްޔާ ﷺ އަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރެވިދާނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ނަބިއްޔާ ﷺ […]