ރަމަޟާން މަހުގައި ހުރިހާ ރޯދައެއް ހިފުމަށްޓަކައި ޙައިޟު ހުއްޓުވާ ބޭސް ބޭނުންކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟

28 January 2021 البَيَان 0

ރަމަޟާން މަހުގައި ހުރިހާ ރޯދައެއް ހިފުމަށްޓަކައި ޙައިޟު ހުއްޓުވާ ބޭސް ބޭނުންކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله – صلوات الله و سلامه عليه – وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ރަމަޟާން މަހުގެ […]

roadha gadha kurun

ރަމަޟާން މަހުގައި ޝަރުޢީ ޢުޛުރެއް ދިމާވެ އޭގެ ސަބަބުން ދޫކުރި ރޯދަތަކެއް ނުހިފައި ހުއްޓައި އަންހެނަކު މާބަނޑު ވުމަށްފަހުގައި، ޤަޟާކުރަންޖެހޭ ރޯދަތައް ހިފުމަށް ނުކުޅަދާނަވުމުން ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟

28 January 2021 البَيَان 0

ރަމަޟާން މަހުގައި ޝަރުޢީ ޢުޛުރެއް ދިމާވެ އޭގެ ސަބަބުން ދޫކުރި ރޯދަތަކެއް ނުހިފައި ހުއްޓައި އަންހެނަކު މާބަނޑު ވުމަށްފަހުގައި، ޤަޟާކުރަންޖެހޭ ރޯދަތައް ހިފުމަށް ނުކުޅަދާނަވުމުން ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތަކީ ކޮބާ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله […]

firihunun agoti elhun

ފިރިހެނުން އަނގޮޓި އަޅަން އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން އަތެއްގެ ކޮން އިނގިއްޔެއްގައިތޯއެވެ؟

28 January 2021 البَيَان 0

ފިރިހެނުން އަނގޮޓި އަޅަން އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން އަތެއްގެ ކޮން އިނގިއްޔެއްގައިތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: އަނގޮޓި އެޅުމާއި މެދުގައި ކޮށްފައިވާ […]

ހުވަފަތް އަންހެނުންގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލުމުން ސަވާބު ލިބޭނެ ހެއްޔެވެ؟

28 January 2021 البَيَان 0

ހުވަފަތް އަންހެނުންގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލުމުން ސަވާބު ލިބޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ހުވަފަތް ވެފައިވާ އަންހެނުންނޭ ބުނުމުން އޭގެ ތެރޭގައި […]

kaafarunge eid thah faahaga kurun

“ނިއު އިޔަރ”، “އެނިވަރސަރީ”، “އިންޑިޕެންޑެންސް ޑޭ” އަދި “ޗިލްޑްރަންސް ޑޭ” ފަދަ ކާފަރުން ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތަކާއި ގުޅުވައިގެން ސޭލް އަޅުވާފައިވާ ފިހާރައަކުން ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

27 January 2021 البَيَان 0

“ނިއު އިޔަރ”، “އެނިވަރސަރީ”، “އިންޑިޕެންޑެންސް ޑޭ” އަދި “ޗިލްޑްރަންސް ޑޭ” ފަދަ ކާފަރުން ފާހަގަކުރާ ދުވަސްތަކާއި ގުޅުވައިގެން ސޭލް އަޅުވާފައިވާ ފިހާރައަކުން ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه […]

credit card ge hukum

ކްރެޑިޓް ކާރޑު ބޭނުން ކޮށްގެން ދިގު މުއްދަތަކަށް ލާރި ދައްކާ ގޮތަށް މުދާ ގަތުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟

27 January 2021 البَيَان 0

ކްރެޑިޓް ކާރޑު ބޭނުން ކޮށްގެން ދިގު މުއްދަތަކަށް ލާރި ދައްކާ ގޮތަށް މުދާ ގަތުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله – صلوات الله و سلامه عليه – وعلى آله و صحبه أجمعين. […]

javaahirul quran

ޤުރުއާނުގެ ވިރުދުތައް ޖަމަޢަކޮށްފައިވާ “ޖަވާހިރުލް-ޤުރުއާން” މިއީ ސައްޙަ ސަނަދަކުން ވާރިދުވެފައިވާ އެއްޗެއް ތޯއެވެ؟

25 January 2021 البَيَان 0

ޤުރުއާނުގެ ވިރުދުތައް ޖަމަޢަކޮށްފައިވާ “ޖަވާހިރުލް-ޤުރުއާން” މިއީ ސައްޙަ ސަނަދަކުން ވާރިދުވެފައިވާ އެއްޗެއް ތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ގިނަ ބައެއްގެ އަތްމަތީގައި […]

ކަރަންޓު ރެކެޓް ބޭނުން ކޮށްގެން މަދިރި މެރުމަކީ އެ އެއްޗެހި އަލިފާނުން މެރުމާއި އެއްފަދަ ކަމެއްތޯއެވެ؟

17 January 2021 البَيَان 0

ކަރަންޓު ރެކެޓް ބޭނުން ކޮށްގެން މަދިރި މެރުމަކީ އެ އެއްޗެހި އަލިފާނުން މެރުމާއި އެއްފަދަ ކަމެއްތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله – صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: […]

quran ge aayath thah phone ringtone lumuge hukum

ފޯނުގެ ރިންގޓޯނަކަށް ޤުރްއާނުގެ އާޔަތެއް ލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟

17 January 2021 البَيَان 0

ފޯނުގެ ރިންގޓޯނަކަށް ޤުރްއާނުގެ އާޔަތެއް ލުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ރިންޤްޓޯންއަށް ޤުރުއާން އެޅުމާއި މެދުގައި ކޮށްފައިވާ […]

namaadhu feshun

ސުންނަތް ނަމާދު ފަށަން ވަކި ދުޢާއެއް އޮވޭތޯއެވެ؟

16 January 2021 البَيَان 0

ސުންނަތް ނަމާދު ފަށަން ވަކި ދުޢާއެއް އޮވޭތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ސުންނަތް ނަމާދު ފަށަން ވަކި ދުޢާއެއްވޭ ހެއްޔެވެ؟ މި […]