ދައްޖާލުގެ ފިތުނައިން ސަލާމަތްވުން

5 May 2020 البَيَان 0

  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ސުވާލު : ފަތިސްނަމާދުގައި ސޫރަތުލް ކަހުފް ގެ ފުރަތަމަ 10 އާޔަތް ކިޔަވާމީހަކަށް ދައްޖާލުގެ ފިތުނައިން ސަލާމަތްވާނެޔޭ ބުނެއެވެ. މިއީ ސައްޙަ ވާހަކައެއްތޯއެވެ؟ ދައްޖާލުގެ ފިތުނައިން ސަލާމަތްވުމަށް ކޮށްފައިވާ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ބުނަމެވެ. މާތް ނަބިއްޔާ ﷺ ވަނީ އުއްމަތަށް މަސީޙުއް-ދައްޖާލް المسيح الدجال ގެ ކިބައިން ރައްކާތެރިވެ، ސަލާމަތްވާނެ ގޮތް އުނގަންނަވައިދެއްވާފަ އެވެ. އެފަދައިން ނުވާންވީ ކީއްވެ ތޯ އެވެ؟ […]

މަޙްރަމަކާއި ނުލައި އުމްރާ އަށް ދިޔުން

27 April 2020 البَيَان 0

ސުވާލު: މީހަކު ހެޔޮ ހިތުން އެހެން މީހަކަށް އުމްރާ ދަތުރެއް ދީފި ކަމުގައި ވާނަމަ މަހުރަމެއް ނުލައި ދަތުރު ކުރެވޭނެ ހެއްޔެވެ ފިރިމީހާގެ ހުއްދަ އޮތް ކަމުގައި ވާނަމަ ؟ ޖަވާބު: ދަންނަ އެވެ! އިސްލާމް ދީން ދުނިޔެމައްޗަށް ފާޅުވީ އަންހެނުންނަށް ނުހަނު ޤަދަރާއި ކަރާމާތް އަދި މަތިވެރިކަން ބަޔާންކޮށް އެކަމަށް ހައްޤު ހޯދައިދޭ ދީނެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. މިކަމަށް ކޮންމެ އަންހެނަކު އިޢުތިރާފްވާންޖެހެ އެވެ. އިސްލާމް ދީނަށްވުރެ ކުރީގައި […]

ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު ކުރިސި އަދި އިޚްލާސް، ފަލަޤް އަދި ނާސި ސޫރަތް ކިޔުމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެއްތޯ؟

16 April 2020 البَيَان 0

ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު ކުރިސި އަދި އިޚްލާސް، ފަލަޤް އަދި ނާސި ސޫރަތް ކިޔުމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: ނަމާދަށްފަހުގައި ކިޔާ ޛިކުރު ތަކާއި މެދުގައި ބުނަމެވެ. ސުވާލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޔަތުލް-ކުރްސި އަދި އިޚްލާޞް ޢާއި މުޢައްވިޛާތް ކިޔުމަށް ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލުތައް ބަޔާންކުރަމެވެ.   ފުރަތަމައީ : ކޮންމެ ފަރުޟު ނަމާދެއް ކުރުމަށްފަހު އާޔަތުލް ކުރްސިޔުން ޘާބިތުވެެންވުމުގެ މައްޗަށް ޛިކުރު ކުރާ ނުކުތާ އެވެ. رسول الله ﷺ ޙަދީޘް […]