Firihenunge feyran

ފިރިހެނުން ގޭ ތެރޭގައި އުޅޭ އިރު ބޭނުންކުރާ ފޭރާން ތަނބިކަށްޓަށްވުރެ ތިރީގައި ބެހެޓުން ޙަރާމްވެގެން ވޭ ހެއްޔެވެ؟

20 May 2020 البَيَان 0

ފިރިހެނުން ގޭ ތެރޭގައި އުޅޭ އިރު ބޭނުންކުރާ ފޭރާން ތަނބިކަށްޓަށްވުރެ ތިރީގައި ބެހެޓުން ޙަރާމްވެގެން ވޭ ހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله ‎ އަޚާއެވެ! ޙަރާމް އެއްވެސް ކަމެއް، މަޖަލަށް، ސަމާސައަކަށް، ގޭތެރޭގައި، ބޭރުގައި ކުޅިވަރުގައި މޫދުގައި، އެއްވެސް ތަނެއްގައި ޙުއްދަވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ނަފްސާ، މި ސުވާލުކޮށްލުން ހުއްޓެވެ. ހަރާމް ޢަމަލެއް ހުއްދަ ވާނެ ޙާލަތެއް އޮތް ނަމަ އެކަން […]

ޤުރުއާން އަދި ސުންނަތުގެ އަލީގައި މުސްލިމު ފިރިހެނުން ގެއިން ބޭރަށްދާއިރު އަދި ނަމާދު ކުރާއިރުގައި ހެދުންއަޅަންވީ ގޮތް

18 May 2020 البَيَان 0

  ސުވާލު : ޤުރުއާން އަދި ސުންނަތުގެ އަލީގައި މުސްލިމު ފިރިހެނުން ގެއިން ބޭރަށްދާއިރު އަދި ނަމާދު ކުރާއިރުގައި ހެދުންއަޅަންވީ ގޮތް ބުނެދީފާނަންތޯއެވެ. މި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ޢިލްމުވެރިން، އުއްމަތުގެ އިމާމުންގެ ގޮތުގައި ފާޅުވި މި ޒަމާނުގެ އެންމެ ބޮޑެތި ޢިލްމުވެރިންގެ ބަސްފުޅުތައް ޛިކުރު ކުރަމެވެ. ދުޢާ އަކީ ތަޢައްސުބުން އެއްކިބާވެ، އިންސާފާއި، ޢަދުލުވެރިކަމުގައި ވިސްނާނެ ބައެއް ކަމުގައި އަހަރެމެން ވުމެވެ. މި މައްސަލައިގައި އިމާމް – އަލް-އަލްބާނީ رحمه […]

އާފުރޭ އިރު أعوذ ކިޔުމަކީ ބިދުޢައެއް ތޯ؟

15 May 2020 البَيَان 0

އާފުރޭ އިރު أعوذ ކިޔުމަކީ ބިދުޢައެއް ތޯ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: أُسْتَاذ أبو أنس محمد حسن حفظه الله ‎ އާފުރޭ އިރު أعوذ ކިޔުމަކީ ބިދުޢައެއް ތޯ؟ މި ސުވާލުގެ ޖަވާބު މި ވަނީ ތިރީގައި މި ބަޔާންކުރާ ނުކުތާތަކުގެ މަށްޗަށް ބިނާކުރެވިފައެވެ. ފުރަތަމައީ: އާ ފުރުމާ ގުޅިފައިވާ އަދަބުތަކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި: 1. ރަސޫލާ ﷺ ޙަދީޘް ކުރެއްވި އެވެ. : التَّثَاؤُبُ مِنَ […]

ރޯދަވެރިޔާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ބައެއް އަދަބުތައް

10 May 2020 البَيَان 0

ރަމަޟާން 8 [ރޯދަވެރިޔާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ބައެއް އަދަބުތައް] بسم الله الرحمن الرحيم ރޯދައަކީ އަޅުކަމެކެވެ. އަދި އިސްލާމް ދީނުގެ ފަސް ރުކުނުގެ ތެރެއިން އެއް ރުކުނެވެ. ވުމާއެކު އެ ރުކުން ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި އެ އަޅުކަން އަދާކުރާ އަހުލުވެރިޔާގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ އަދަބުތަކެއްވެ އެވެ. އެންމެހައި އަޚުން ބައެއް ނުކުތާތަށް އެކަމުގައި ހަނދުމަ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބަޔާން ކުރަމެވެ. 1. ރޯދަ ހިފުމުގައި އޭގެ އެންމެ ފުންމިނަށް ﷲ […]

ބޮލުގައި ކުލަ ޖެއްސުމަކީ ޙަލާލް ކަމެއް ތޯ؟ ޙަރާމް ކަމެއް ތޯ؟

5 May 2020 البَيَان 0

  ސުވާލު: ބޮލުގައި ކުލަ ޖެއްސުމަކީ ޙަލާލް ކަމެއް ތޯ؟ ޙަރާމް ކަމެއް ތޯ؟ ބޮލުގައި ކުލަ ޖެއްސުމާއި މެދުގައި ބުނަމެވެ. މިއީ ދީނުގައި ޙަލާލްވެގެންވާ މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަންނާނެ ކަމެކެވެ. ދީނުގައި އަޞްލަކީ އަޅުކަންތައްތައް ނޫން އެހެނިހެން ކަންތައްތަކުގައި ޙަލާލު ހުކުމްގައި ވުމެވެ. ދަލީލެއް އައިސްފައިވާ ހިނދުގައި ފިޔަވަ އެވެ. ވުމުން ދަލީލުތަކުން ދެކަމެއް މިކަމުގައި ނަހީ ކުރެވިގެންވެ އެވެ. 1. ބޮލުގައިވާ ނުރަ އިސްތަށިތައް ކަޅުކޮށްގެން ނުވުމެވެ. […]

ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު ކުރިސި އަދި އިޚްލާސް، ފަލަޤް އަދި ނާސި ސޫރަތް ކިޔުމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެއްތޯ؟

16 April 2020 البَيَان 0

ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު ކުރިސި އަދި އިޚްލާސް، ފަލަޤް އަދި ނާސި ސޫރަތް ކިޔުމަކީ ސުންނަތުން ސާބިތުވާ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު: ނަމާދަށްފަހުގައި ކިޔާ ޛިކުރު ތަކާއި މެދުގައި ބުނަމެވެ. ސުވާލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާޔަތުލް-ކުރްސި އަދި އިޚްލާޞް ޢާއި މުޢައްވިޛާތް ކިޔުމަށް ބަޔާންވެގެންވާ ދަލީލުތައް ބަޔާންކުރަމެވެ.   ފުރަތަމައީ : ކޮންމެ ފަރުޟު ނަމާދެއް ކުރުމަށްފަހު އާޔަތުލް ކުރްސިޔުން ޘާބިތުވެެންވުމުގެ މައްޗަށް ޛިކުރު ކުރާ ނުކުތާ އެވެ. رسول الله ﷺ ޙަދީޘް […]