abortion hedhumuge hukum

ބަނޑުގައިވާ ދަރި (ފުރާނަ އެޅުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ފަހުން) ވައްޓާލުމުގެ(abortion ހެދުމުގެ) ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

24 August 2020 البَيَان 0

ބަނޑުގައިވާ ދަރި (ފުރާނަ އެޅުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ ފަހުން) ވައްޓާލުމުގެ(abortion ހެދުމުގެ) ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: އެންމެހައި […]

muhahram mahu adhi aashoora dhuvahuge roadha

މުޙައްރަމް މަހު އަދި ޢާޝޫރާ ދުވަހު (މުޙައްރަމް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު) ރޯދަ ހިފުމަށް ސުންނަތުގައި ބާރު އަޅުއްވާފައިވޭ ތޯއެވެ؟

23 August 2020 البَيَان 0

މުޙައްރަމް މަހު އަދި ޢާޝޫރާ ދުވަހު (މުޙައްރަމް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު) ރޯދަ ހިފުމަށް ސުންނަތުގައި ބާރު އަޅުއްވާފައިވޭ ތޯއެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و […]

anbi meeha buruga naalha nama firi meeha faafaveri vaane tho

އަނބިމީހާ ބުރުގާ ނާޅާނަމަ، ފިރިމީހާ ފާފަވެރިވާނެ ތޯއެވެ؟

23 August 2020 البَيَان 0

އަނބިމީހާ ބުރުގާ ނާޅާނަމަ، ފިރިމީހާ ފާފަވެރިވާނެ ތޯއެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الحيم الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد އަނބިމީހާ ބުރުގާ ނާޅާނަމަ އޭގެ ޛިންމާ ފިރިމީހާ ނަގަންޖެހޭނެތޯ […]

quruan ge ahuluverinnaky koba

ޤުރުއާނުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ، ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްފައިވާ މީހުން ތޯއެވެ؟

23 August 2020 البَيَان 0

ޤުރުއާނުގެ އަހުލުވެރިންނަކީ، ޤުރުއާން ހިތުދަސްކޮށްފައިވާ މީހުން ތޯއެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الحيم الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد މި ޒަމާނުގައި އެތަކެއް ބަޔަކުވަނީ ތިމަންނަމެންނަކީ ޤުރުއާނުގެ އަހުލުވެރިން […]

IVF hadhaigen dharin hoadhumuge hukum

އައި.ވީ.އެފް (In vitro fertilisation) ހަދައިގެން ދަރިން ހޯދުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

18 August 2020 البَيَان 0

އައި.ވީ.އެފް (In vitro fertilisation) ހަދައިގެން ދަރިން ހޯދުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) އައި،ވީ، އެފް ހަދައިގެން ދަރިން ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ބުނަމެވެ. ދަންނައެވެ! މި މައްސަލައަކީ އުއްމަތުގެ ޢިލްމުވެރިން އިޖްތިހާދުކޮށް އެ މައްސަލައިގެ މައްޗަށް ފަތުވާ ދެއްވާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ޔަޢުނީ، މައްސަލައަކީ ފަހުގެ ދުވަސްތަކުގައި ލިބިފައިވާ ޞިއްޙީ ކުރިއެރުމާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ […]

ai ehkoh nivakohgen hure namaadhu kururumuge hukum

ފޭރާމުގެ ތެރެއަށް އަތްލައި އަތް އެއްކޮށް ނިވާކޮށްގެންހުރެ، ނަމާދު ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

18 August 2020 البَيَان 0

ފޭރާމުގެ ތެރެއަށް އަތްލައި އަތް އެއްކޮށް ނިވާކޮށްގެންހުރެ، ނަމާދު ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) ނަމާދުގައި ހުންނަ މީހާ އަތް އެކުއެކީގައި ނިވާކުރުމުގެ ޙުކުމް ދެނެގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ބުނަމެވެ. ސުވާލުގައި ޛިކުރު ވެގެންވާ ފަދައިން ނަމާދު ކުރާއިރު އަތް އެތެރެއަށް ލައިގެން ހުރުން، މާނަ ކުރެވޭ 2 ގޮތެއް ނުވަތަ 2 ސިފައެއްވެއެވެ. […]

ފިރިމީހާގެ އަމުރަށް ކިޔަމަންވުމަށް ޓަކައި، މައިންބަފައިންނަށް އަދާ ކުރަންޖެހޭ ހައްޤުތައް ދޫކޮށްލެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި މައިންބަފައިނަށް އުރެދުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

18 August 2020 البَيَان 0

ފިރިމީހާގެ އަމުރަށް ކިޔަމަންވުމަށް ޓަކައި، މައިންބަފައިންނަށް އަދާ ކުރަންޖެހޭ ހައްޤުތައް ދޫކޮށްލެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި މައިންބަފައިނަށް އުރެދުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) ސުވާލުގެ ޖަވާބު އަންނަނި ނުކުތާތަކުގެ އަލީގައި ބަޔާންކުރަމެވެ. 1. އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އަނބިމީހާ ފިރިމީހާއަށް ކިޔަމަންވުމަކީ، އޭގެ ސަބަބުން އަނބިންގެ މައިންބަފައިންނަށް އަދާކުރަންޖެހޭ، ޙައްޤުތައް ވެއްޓޭކަމެއް ކަމުގައި ޢިލްމުވެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ […]

hashigandugai hunnna isthashi thaka medhu amalu kuraane goi

ފިރިހެނުންނާއި އަދި އަންހެނުން، ހަށިގަނޑުގައި ފަޅާފައި ހުންނަ އިސްތަށިތަކާ މެދު ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

16 August 2020 البَيَان 0

ފިރިހެނުންނާއި އަދި އަންހެނުން، ހަށިގަނޑުގައި ފަޅާފައި ހުންނަ އިސްތަށިތަކާ މެދު ޢަމަލުކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) އިސްތަށިތަކުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ސުވާލުގައި ބުނަމެވެ. ހަށިގަނޑުގައިވާ އިސްތަށީގެ މައްޗަށް ތަފާތު ޙުކުމްތަކެއް ވެއެވެ. ބޭލުން ވާޖިބުވެގެންވާ އިސްތަށިތައް: އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އެ އިސްތަށިތަކެއް ބާލައި އެތަންތަން ސާފު ކުރުމަށް ދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އިސްތަށިތަކެއްވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކިހިލިފަތުގެ އިސްތަށިތަކާއި […]

މިހާރު މިއޮތް ބަލިމަޑުކަމުގެ ޙާލަތުގައި، ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތަށް މިސްކިތަށް ނުގޮސް ގޭގައި ނަމާދު ކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

14 August 2020 البَيَان 0

މިހާރު މިއޮތް ބަލިމަޑުކަމުގެ ޙާލަތުގައި، ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތަށް މިސްކިތަށް ނުގޮސް ގޭގައި ނަމާދު ކުރެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) މިސްކިތްތައް ހުޅުވައިފިހިނދު ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލުކޮށްފައިވާ އަޚާއަށް ބުނަމެވެ. އަޚާއެވެ! މިސްކިތްތަކާއި، މިސްކިތުގެ ޖަމާޢަތުގައި އަޅުކަން ކުރުން ދޫކޮށްލަން ޖެހުމުން މުއުމިނު ކޮންމެ އަޅެއްގެ ހިތަށް އަޘަރު ކުރާނެއެވެ. އެކަމާ ދެރަވާނެއެވެ. ހިތްދަތިވާނެއެވެ. އެހެނަސް ﷲ […]

mahaanaagai gaa jehumuge hukum

މަހާނައިގައި ގާ (މަހާނަ ގާ) ޖެހުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟

14 August 2020 البَيَان 0

މަހާނައިގައި ގާ (މަހާނަ ގާ) ޖެހުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟   ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) މައްޔިތާ ވަޅުލުމަށްފަހު، މަހާނައިގައި ގާ ޖެހުމާ ބެހޭގޮތުން ކޮށްފައިވާ ސުވާލުގެ ޖަވާބު އަންނަނިވި ނުކުތާތަކުގެ އަލީގައި ބަޔާން ކުރަމެވެ. ފުރަތަމައީ: ޤަބުރުތައް ޒިޔާރަތްތަކެއް ފަދައިން ބިނާ ކުރުމާއި، އުވަޖެހުމާއި، ވަޅުލުމަށްޓަކައި ޙާޖަތްޖެހި ނުވަތަ ޤަބުރުސްތާނުގެ މަގުތަކުގެ މަޞްލަޙަތައްޓަކައި އަލި ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ވަކި ޤަބުރަކަށް […]