ފިރިހެނުން ދެކޮނޑު ނިވާ ނުކޮށް ކުރާ ނަމާދު ސައްޙަ ވާނެތޯއެވެ؟

30 November 2021 البَيَان 0

ފިރިހެނުން ދެކޮނޑު ނިވާ ނުކޮށް ކުރާ ނަމާދު ސައްޙަ ވާނެތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: ޝެއިޚް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ކޮނޑު ނިވާނުކޮށް، ހާމައަށް ބަހައްޓައިގެން ނަމާދު […]

ގޮނޑީގެ ބަދަލުގައި އެނދުގަ (މަޑުގޮނދަޑީގަ) އިށީނދެގެން އިނދެ ނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

28 November 2021 البَيَان 0

ގޮނޑީގެ ބަދަލުގައި އެނދުގަ (މަޑުގޮނދަޑީގަ) އިށީނދެގެން އިނދެ ނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: އަޚާއަށް ދިމާވެފައިވާ ބައްޔަށް […]

ކުއްތާ ގެންގުޅުމާއި އޭގައި އަތްލައި ހެދުން މުސްލިމަކަށް ހުއްދަވާނެ ހެއްޔެވެ؟

28 November 2021 البَيَان 0

ކުއްތާ ގެންގުޅުމާއި އޭގައި އަތްލައި ހެދުން މުސްލިމަކަށް ހުއްދަވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: މުސްލިމަކު ކުއްތާއެއް ގެންގުޅުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއް […]

އެއްވެސް މީހަކަށް އަނެކާގެ މައްޗަށް ބަދު ދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟

28 November 2021 البَيَان 0

އެއްވެސް މީހަކަށް އަނެކާގެ މައްޗަށް ބަދު ދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: އަނިޔާ ލިބެމުންދާ މީހާއަށް އަނިޔާދޭ މީހާގެ މައްޗަށް […]

anhenun neyfai thorufumuge hukum

އަންހެނުން ނޭފަތް ތޮރުފުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟

16 November 2021 البَيَان 0

އަންހެނުން ނޭފަތް ތޮރުފުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ޝެއިޚް އަބޫ އަނަސް މުޙައްމަދު ޙަސަން حفظه الله ދެއްވަވާފައިވާ […]

vithuri namaadhu gadha kurun

އާދަކޮށް ދަމުނަމާދާއި ވިތުރި އަދާ ކުރާ މީހަކަށް، ނިދން ހޭނުލެވުމުގެ ސަބަބުން ދަމުނަމާދާއި ވިތުރި އަދާ ނުވެވި ދޫވެވިއްޖެނަމަ، ދަންވަރުގެ ބަދަލުގައި ދުވާލުގެ ވަގުތުގައި އެ ނަމާދު އަދާކޮށް، ނަމާދުތައް ލިބިގަނެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟

16 November 2021 البَيَان 0

އާދަކޮށް ދަމުނަމާދާއި ވިތުރި އަދާ ކުރާ މީހަކަށް، ނިދން ހޭނުލެވުމުގެ ސަބަބުން ދަމުނަމާދާއި ވިތުރި އަދާ ނުވެވި ދޫވެވިއްޖެނަމަ، ދަންވަރުގެ ބަދަލުގައި ދުވާލުގެ ވަގުތުގައި އެ ނަމާދު އަދާކޮށް، ނަމާދުތައް ލިބިގަނެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات […]

ގެއަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހާއަށް ދެވޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ކާއެއްޗަކީ ފޮނި އެއްޗަކަށް ވާންޖެހޭނެތޯއެވެ؟

16 November 2021 البَيَان 0

ގެއަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ މީހާއަށް ދެވޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ކާއެއްޗަކީ ފޮނި އެއްޗަކަށް ވާންޖެހޭނެތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله – صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ގެއަކަށް […]