pre-order ah viyafaari kurumuge hukum

ތިމާ މިލްކުކޮށްފައި ނުވާ، ތިމާގެ އަތްމައްޗަށް މިލްކުކޮށް ލިބިފައިނުވާ ތަކެތި ވިއްކުމާއި، ޕްރީ އޯޑަރޭ ބުނެ ލާރި ނެގުމުގެ ޙުކުމް

25 February 2022 البَيَان 0

ތިމާ މިލްކުކޮށްފައި ނުވާ، ތިމާގެ އަތްމައްޗަށް މިލްކުކޮށް ލިބިފައިނުވާ ތަކެތި ވިއްކުމާއި، ޕްރީ އޯޑަރޭ ބުނެ ލާރި ނެގުމުގެ ޙުކުމް ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. […]

namaadhugai hutta hadhathaverivun

ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރަނިކޮށް ނަމާދަށް ހުރި މީހަކު ޙަދަޘަވެރިވެ، ވުޟޫ ގެއްލިއްޖެ ހިނދު ޢަމަލު ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

25 February 2022 البَيَان 0

ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރަނިކޮށް ނަމާދަށް ހުރި މީހަކު ޙަދަޘަވެރިވެ، ވުޟޫ ގެއްލިއްޖެ ހިނދު ޢަމަލު ކުރާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما […]

quran kiyava meeha bismi kiyun

ޤުރުއާން ކިޔަވާ މީހާ ބަސްމަލާ (ބިސްމި) ކިޔުން އޮތީ ސޫރަތެއް ކިޔަން ފަށާހިނދުގައި އެކަނި ތޯ ނުވަތަ އާޔަތެއް ކިޔަން ފަށާހިނދުގައިވެސް ތޯއެވެ؟

25 February 2022 البَيَان 0

ޤުރުއާން ކިޔަވާ މީހާ ބަސްމަލާ (ބިސްމި) ކިޔުން އޮތީ ސޫރަތެއް ކިޔަން ފަށާހިނދުގައި އެކަނި ތޯ ނުވަތަ އާޔަތެއް ކިޔަން ފަށާހިނދުގައިވެސް ތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و […]

ނަމާދު ޖަމްޢު ކުރާއިރު ނިޔަތް ގަންނާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

22 February 2022 البَيَان 0

ނަމާދު ޖަމްޢު ކުރާއިރު ނިޔަތް ގަންނާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ނަމާދު ޖަމްޢު ކުރުމުގެ މާނައަކީ ދުވާލުގެ 2 […]

ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ފަރުޟު ޒަކާތް ދެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟

22 February 2022 البَيَان 0

ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ފަރުޟު ޒަކާތް ދެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ގާތްތިމާގެ މީހުންނަށް ފަރުޟު ޒަކާތް ނެރެފައި ދިނުމާއި މެދުގައި […]

ފިރިހެނުން ދެކޮނޑު ނިވާ ނުކޮށް ކުރާ ނަމާދު ސައްޙަ ވާނެތޯއެވެ؟

30 November 2021 البَيَان 0

ފިރިހެނުން ދެކޮނޑު ނިވާ ނުކޮށް ކުރާ ނަމާދު ސައްޙަ ވާނެތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: ޝެއިޚް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ކޮނޑު ނިވާނުކޮށް، ހާމައަށް ބަހައްޓައިގެން ނަމާދު […]

ގޮނޑީގެ ބަދަލުގައި އެނދުގަ (މަޑުގޮނދަޑީގަ) އިށީނދެގެން އިނދެ ނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟

28 November 2021 البَيَان 0

ގޮނޑީގެ ބަދަލުގައި އެނދުގަ (މަޑުގޮނދަޑީގަ) އިށީނދެގެން އިނދެ ނަމާދު ކުރުމަކީ ކޮންކަހަލަ ކަމެއްތޯ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: އަޚާއަށް ދިމާވެފައިވާ ބައްޔަށް […]

ކުއްތާ ގެންގުޅުމާއި އޭގައި އަތްލައި ހެދުން މުސްލިމަކަށް ހުއްދަވާނެ ހެއްޔެވެ؟

28 November 2021 البَيَان 0

ކުއްތާ ގެންގުޅުމާއި އޭގައި އަތްލައި ހެދުން މުސްލިމަކަށް ހުއްދަވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: މުސްލިމަކު ކުއްތާއެއް ގެންގުޅުމަކީ ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއް […]

އެއްވެސް މީހަކަށް އަނެކާގެ މައްޗަށް ބަދު ދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟

28 November 2021 البَيَان 0

އެއްވެސް މީހަކަށް އަނެކާގެ މައްޗަށް ބަދު ދުޢާ ކުރެވިދާނެތޯއެވެ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: އަނިޔާ ލިބެމުންދާ މީހާއަށް އަނިޔާދޭ މީހާގެ މައްޗަށް […]

anhenun neyfai thorufumuge hukum

އަންހެނުން ނޭފަތް ތޮރުފުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟

16 November 2021 البَيَان 0

އަންހެނުން ނޭފަތް ތޮރުފުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބައިތޯ؟ ޖަވާބު ދެއްވީ: އުސްތާޛް أبو أنس محمد حسن (حفظه الله) بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسول الله -صلوات الله و سلامه عليه- وعلى آله و صحبه أجمعين. أما بعد: ޝެއިޚް އަބޫ އަނަސް މުޙައްމަދު ޙަސަން حفظه الله ދެއްވަވާފައިވާ […]